τού Γιώργου Οικονομίδη.

 

Έγινε κι’ αυτό: Ότι θυμίζει Χριστιανισμό (σέ εισαγωγικά ή μή), ενοχλεί την αντίχριστη Κομισιόν.

Είναι γνωστή, στούς επισκέπτες τού sporeas.gr,  η στάση καί ή αντίθεσή μας σέ κάθε είδους θρησκοληψία καί ειδωλολατρεία, όπως οί εικόνες σέ ναούς πού αποτελούν λατρευτικό φαινόμενο.

Στό παρόν μας άρθρο όμως, θέλω νά εστιάσω στήν συνήθη καί αήθη τακτική πού επικρατεί στούς Ευρωπαϊκούς κύκλους μέ πρωταγωνιστή τήν Κομισιόν.

Σύμφωνα μέ τούς Κοινοτικούς Κανόνες, κάθε χώρα τής ευρωζώνης δικαιούται μιά φορά ετησίως νά κόβει δικά της αναμνηστικά νομίσματα, ωστόσο θά πρέπει νά αποδέχονται τήν κοπή αυτή καί τά άλλα μέλη τής ευρωζώνης καθώς καί ή Κομισιόν.

Στήν προκειμένη περίπτωση, η Σλοβακία ώς νέο μέλος τής ευρωζώνης από τό 2009,  αποφάσισε νά κόψει τό δικό της κέρμα τών 2 ευρώ, όπου καί θά τό κυκλοφορούσε στίς αρχές τού 2013, ενώ στήν πίσω πλευρά θά απεικόνιζε τούς αγίους Κύριλλο καί Μεθόδιο μέ τά φωτοστέφανά τους, όπως στήν φωτογραφία.

Σύμφωνα πάντα μέ τούς κανόνες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τόν σχεδιασμό τής μιάς πλευράς τού ευρωνομίσματος (πού είναι καί η εθνική πλευρά κάθε χώρας), θά πρέπει νά λαμβάνεται υπ’ όψιν από τά κράτη μέλη, ότι, τό νόμισμα θά κυκλοφορεί σέ όλη τήν ευρωζώνη και κατά συνέπεια τα προτεινόμενα σχέδια στό νόμισμα θά τα μοιράζονται από κοινού εκ των προτέρων όλα τά μέλη, ούτως ώστε νά μπορούν νά παρέχουν όποια σχόλια κρίνουν κατάλληλα. Αυτόν τόν όρο επικαλέστηκε η περιβόητη Κομισιόν γιά νά μπορεί νά ζητήσει από τήν Σλοβακία νά διαμορφώσει τό κέρμα της πού θά εξέδιδε τό 2013.

Η διαμόρφωση αυτή έπρεπε νά αφαιρέσει τά φωτοστέφανα από τά κεφάλια τών Κυρίλλου καί Μεθοδίου, όπως καί έγινε (βλέπε φωτογραφία).

Η αιτιολογία τής απαγόρευσης τών φωτοστέφανων στό κέρμα τών 2 ευρώ, ήταν τόσο αστεία καί γελοία, όσο καί καθ’ όλα αντίχριστη.

Προέβαλε λοιπόν η Κομισιόν τήν δικαιολογία, ότι: «το νόμισμα θα περάσει και από χέρια μουσουλμάνων», καί έτσι δέν θά πρέπει νά σκανδαλιστούν οι… εχθροί τής Ευρώπης πού βάλθηκαν διά τής τρομοκρατίας, τής βίας, τής δολοφονίας καί τού εκφοβισμού, νά Ισλαμοποιήσουν τήν Ευρώπη. Δηλαδή, χάριν τών “δικαιωμάτων” τών ολιγοστών μουσουλμάνων, καταπατούμε τά δικαιώματα εκατομμυρίων Χριστιανών τής ευρωζώνης -στό νά φέρουν ελεύθερα τά θρησκευτικά τους σύμβολα, μέ τήν απαγορευτική διάταξη τής δημόσιας προβολής τής θρησκευτικής τους πίστεως.

 

Καί αυτό είναι μόνον ή αρχή.

Στό μέλλον θά απαγορεύεται νά λές ότι είσαι καί Χριστιανός… χάριν τών μουσουλμάνων!!!

Δέν απαγορεύουν όμως τούς μουσουλμάνους -πού ζούνε στήν Ευρώπη- νά προβάλουν τό δικό τους πιστεύω, νά κυκλοφορούν οι γυναίκες τους καλλυμένες σάν τούς κουκουλοφόρους, νά επιβάλουν διά τής βίας τό πιστεύω τους (έρχεται καί αυτή ή ώρα, πλησίον είναι), ούτε τούς απαγορεύουν νά αράζουν στήν μέση τού δρόμου καί νά προσεύχονται τυπικά μέ παρεμπόδιση τής κυκλοφορίας.

Ούτε νοιάζει τήν Κομισιόν εάν τούς Χριστιανούς τούς ενοχλεί αυτή ή απαράδεκτη ελευθερία πρός τούς μουσουλμάνους από τήν στιγμή πού απαγορεύουν τά ίδια σέ Χριστιανούς.

Δέν νοιάζεται ή Κομισιόν γιά τήν -έως αίματος μέ κοφτερές λεπίδες- δημόσια αυτομαστίγωση τών μουσουλμάνων στά πλαίσια θρησκευτικής τους τελετής, ούτε νοιάζεται εάν κάτι τέτοιο ενοχλεί τούς Χριστιανούς καί επιφέρει ψυχολογικά τραύματα σέ μικρά παιδιά πού έχουν τήν ατυχία νά αντικρύσουν αυτό τό απαράδεκτο καί αποτρόπαιο γιά τόν Θεό θέαμα, αλλά τούς νοιάζει μήπως τά φωτοστέφανα τών αγίων ενοχλήσουν τούς μουσουλμάνους. Αυτό πού πράγματι νοιάζει μόνο τήν Κομισιόν, είναι ο αφανισμός τού Χριστιανισμού καί ότι θυμίζει Χριστό, ενώ προωθούν τήν εξάπλωση τού Ισλάμ σέ κάθε μήκος καί πλάτος τής Ευρώπης. Καί εσύ Χριστιανέ κοιμάσαι τόν ύπνο τού δικαίου.

 

Αυτή είναι τελικά ή Ευρώπη, τήν οποίαν μάς επιβάλουν γιά νά τήν… χαιρόμαστε!

Χαρείτε την λοιπόν!!!

 

Περιττεύει φυσικά νά πώ, ότι, όλοι αυτοί οί τυφλοί καί μωροί πού στρογγυλοκάθονται στήν “Πόρνη Βαβυλώνα” εκδίδοντας Νόμους καί Διατάξεις, λογαριάζουν δίχως τόν Βασιλιά τών βασιλιάδων, και κατά συνέπεια “πυγμαχούν είς τόν αέρα”.

Επειδή τόν τελευταίο λόγο τόν έχει πάντα ό Λόγος τού Θεού, ή Αγία Γραφή, μάς προειδοποιεί λοιπόν μέ τά εξής λόγια:

μὴ πλανᾶσθε, θεὸς οὐ μυκτηρίζεται: ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει” [Γαλάτας: ς’ 7].

Τήν “δόξα” (εσύ διάβαζε… λόξα) τού πύργου τής Βαβέλ τήν ζήλεψαν στό Ευρωκοινοβούλιο, καί έκτισαν τό κτήριο τους κατά τά πρότυπα τού Πύργου τής Βαβυλώνας (όπου ήθελαν νά φτάσουν τόν Θεό είς ύψος) και έτσι μέσα στό Ευρωέκτρωμα αυτό νά ψηφίζουν νόμους ενάντια στόν Χριστιανισμό.

Αριστερά ημιτελής πύργος Βαβέλ καί δεξιά “ημιτελής” πύργος Ευρωκοινοβουλίου.

 

Η οφθαλμοφανής ταύτιση.

 

Τό τέλος όμως αυτών πού τούς ενοχλεί τό “φωτοστέφανο τών αγίων” ούτε πού τό φαντάζονται…!

Είπαμε: “…θεὸς οὐ μυκτηρίζεται” .

 
29 Νοεμβρίου 2012
Γιώργος Οικονομίδης
sporeas.gr
 
 
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.