22 Φεβρουαρίου 2013
τού Νομικού Μουζουράκη.
 

Η αγάπη είναι μία και είναι η αληθινή.

Love_Never_failsΑγάπη που δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ των ανθρώπων. Όποιος έχει την αγάπη του Ιησού Χριστού, αγαπάει όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως έθνους, λαών, φυλών και γλωσσών. Δεν ενδιαφέρεται εάν ο πλησίον είναι ωραίος ή άσχημος, ούτε τον νοιάζει εάν είναι φίλος ή εχθρός.

Όποιος έχει την αληθινή αγάπη του Ιησού Χριστού, αγαπάει όλους τους ανθρώπους, όπως και να του συμπεριφέρονται. Όπως μια πηγή βγάζει νερό καθαρό για όλους και δεν μπορεί να διακρίνει τους ανθρώπους σε κατηγορίες και να βγάζει πότε γλυκό, πότε πικρό και πότε αλμυρό, έτσι και ο άνθρωπος που έχει την αγάπη του Ιησού Χριστού, δε δείχνει σε κανένα καμιά κακία και αγαπάει όλους τους ανθρώπους το ίδιο.

Την αγάπη αυτή την έφερε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός από τον ουρανό και την δίδαξε με το Λόγο Του και την έδειξε με τη ζωή Του.

«Ηκούσατε ότι ερρέθη, «θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίσει τον εχθρόν σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους οίτινες σας μισούσι και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, δια να γίνητε υιοί του Πατρός σας του εν τοις ουρανοίς, διότι Αυτός ανατέλλει τον ήλιον Αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους» [Ματθαίος ε:43-45].

H Agapi Tou XristoyΠρώτη φορά και μοναδική ακούσθηκε τέτοια αγάπη. Να ευεργετούμε αυτούς που μας μισούν, να ευλογούμε αυτούς που μας καταρώνται και να προσευχόμαστε γι αυτούς που μας βλάπτουν και μας κατατρέχουν. Ο Μωυσής μίλησε για μια αγάπη για το Θεό «εξ όλης της καρδίας, ψυχής, ισχύος και διανοίας και για τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας".

Ο νομικός όμως που ο Κύριος του μίλησε γι αυτή την αγάπη, μπερδεύτηκε και ήθελε να δικαιολογήσει την αδυναμία του, ρωτώντας: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου Κύριε;» Ο Κύριος του είπε την παραβολή του καλού Σαμαρείτη και του φανέρωσε ότι ο πλησίον δεν είναι μόνο ο συμπατριώτης του, ο Εβραίος, αλλά οποιοσδήποτε άνθρωπος που θα συναντήσει στο δρόμο και θα είναι πληγωμένος και μισοπεθαμένος και θα έχει την ανάγκη του.

Με το παράδειγμά Του δίδαξε αυτή την αγάπη, όχι μόνο όταν επάνω στο σταυρό φώναξε: «Πάτερ, συγχώρεσέ τους, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν», αλλά και στην καθημερινή Του ζωή. Ποτέ δε θύμωσε εναντίον κανενός, ποτέ δεν απείλησε κανέναν, ποτέ δε λοιδόρησε κανένα. Ο απόστολος Πέτρος θαυμάζει αυτή τη συμπεριφορά Του και γράφει στην επιστολή του:

«Επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, αφίνων παράδειγμα εις υμάς, δια να ακολουθήσητε τα ίχνη Αυτού. Όστις αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι Αυτού. Όστις λοιδωρούμενος δεν αντελοιδώρει, πάσχων δεν ηπείλει, αλλά παρέδιδεν Εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως» [Α Πέτρου β:21-23].

Το παράδειγμα του Κυρίου Ιησού Χριστού ακολούθησε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, ο οποίος την ώρα που τον λιθοβολούσαν φώναξε:

«Κύριε, μη λογαριάσης εις αυτούς την αμαρτίαν ταύτην». Πράξεις ζ:60].

Όλοι οι Απόστολοι και όλοι οι Χριστιανοί ακολούθησαν την ίδια αγάπη. Κανένας δε χρησιμοποίησε ποτέ βία, όπλα και κατηγορίες εναντίον των εχθρών για να υπερασπίσει τον Χριστό και το Ευαγγέλιο. Έτσι οι Χριστιανοί νίκησαν όλους τους εχθρούς, με την αληθινή αγάπη του Ιησού Χριστού, και κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, και ίδρυσαν εκκλησίες σε όλες τις πόλεις του κόσμου, χωρίς να διαθέτουν μέσα και χωρίς να χρησιμοποιήσουν ποτέ απειλές ή οποιασδήποτε μορφής βία.

Μόνο με την αγάπη του Ιησού Χριστού επιβλήθηκαν σε όλο τον κόσμο.

 

Νομικός Μουζουράκης

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.