Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ


Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΥΠΑΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ


Ο ΣΠΟΡΕΑΣ, είναι μια ιδιωτική προσπάθεια, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μόνο σκοπό την διάδοση της αλήθειας του Ευαγγελίου, και κατά συνέπεια, την Δόξα Του Αιώνιου Θεού.

Δεν έχει σχέση με οργανώσεις παρα-θρησκευτικές και μη, ανήκει μόνο στον Χριστιανισμό του Ευαγγελίου.

Πιστεύει και δέχεται ολόκληρη την Αγία Γραφή ως τον Θεόπνευστο Λόγο Του Θεού, καθώς και την Ιερά παράδοση, όταν αυτή συμφωνεί με Τον Λόγο Του Θεού.

Πιστεύει στον Πατέρα, Τον Υιό και Το Άγιο Πνεύμα ως τον Τριαδικό Θεό της Βίβλου.

Τέλος, αρνείται να έχει μια δογματική “ταμπέλα” δίπλα στην ονομασία ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, και αυτό διότι η ευαγγελική περικοπή μας λέει ότι:

«…και πρώτον εν Αντιοχεία ωνομάσθησαν οι μαθηταί Χριστιανοί» (Πράξεις των Αποστόλων: ια’ 26).

Αυτή είναι η καθαρή θέση του Σπορέα, και γι' αυτό απευθύνεται σε κάθε έναν που ονομάζει το Όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά και σε όποιον θέλει να κάνει το βήμα προς την αλήθεια του Ευαγγελίου.

************

Διαβάζοντας ένα καλό βιβλίο, το πνεύμα σας αναπαύεται.

Πόσο μάλλον περισσότερο, όταν το βιβλίο αυτό

είναι η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ!

Τίτλος : Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ,
ΤΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ.

Μελετάτε τις Γραφές

Σας ωφελούν!

 
Γιώργος Οικονομίδης
sporeas.gr
 
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ