Μπορείτε να δείτε το παρακάτω άρθρο και σε βίντεο
ΕΔΩ
 
 
 Χριστούγεννα, η ημέρα που σχεδόν όλοι χαιρόμαστε. Ανταλλάσσουμε δώρα, απολαμβάνουμε τη συντροφιά αγαπητών μας προσώπων –μερικοί δυστυχώς έχουν παρέα… τη μοναξιά τους, «πεταμένοι» σε κάποιο ίδρυμα–, γευόμαστε το καλό φαγητό κτλ. Ίσως καμιά φορά ο νους μας τρέχει πίσω σε κείνη τη φτωχή Φάτνη που φιλοξένησε τον Υιό του Θεού, τον Σωτήρα και Θεό μας Ιησού Χριστό. Ίσως καμιά φορά προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί ο Θεός (ο Λόγος) έγινε άνθρωπος και γεννήθηκε από γυναίκα, τη μακαριοτέρα όλων των γυναικών, την Παρθένο Μαρία. Η νύχτα εκείνη ήταν η πιο φωτεινή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Γεννιόταν το… Φως. Η γέννησή Του είχε τέτοια επίδραση στον κόσμο που διαίρεσε το χρόνο στα δύο: ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ και ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ.
«Τυχεροί» της βραδιάς εκείνης ήταν οι βοσκοί, αφού πρώτοι ευαγγελίστηκαν τα καλά νέα (Λουκάς β΄ 10-11). Σήμερα ακόμη εορτάζουμε τα καλά αυτά νέα που μας δόθηκαν στις 25 Δεκεμβρίου, το έτος «0»(;).

Είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Γεννήθηκε ο Χριστός στις 25 Δεκεμβρίου, στην καρδιά του χειμώνα και το έτος «0»; Η έρευνα δείχνει πως μάλλον όχι! Γιατί όμως καθιερώθηκε αυτή η λαθεμένη ημερομηνία;
Το όλο σκηνικό της Γέννησης μας περιγράφεται λεπτομερώς στο Ευαγγέλιο του Λουκά στο β΄ κεφάλαιο, ως εξής:
«Εν εκείναις δε ταις ημέραις εξήλθε διάταγμα παρά του Καίσαρος Αυγούστου να απογραφή πάσα η Οικουμένη. Αύτη η απογραφή έγινε ΠΡΩΤΗ (σ.Σπ.: ας το σημειώσουμε αυτό) ότε ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρήνιος. Και ήρχοντο πάντες να απογράφωνται, έκαστος εις την εαυτού πόλιν. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ της πόλεως Ναζαρέτ, εις την Ιουδαίαν, εις την πόλιν του Δαυίδ, ήτις καλείται Βηθλεέμ, δια να απογραφή μετά της Μαριάμ, της ηρραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ήτις ήτο έγκυος (Σημ: δια Πνεύματος Αγίου και όχι εκ σπέρματος ανδρός – Λουκάς α΄ 26-38). Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν αι ημέραι του να γεννήση και εγέννησεν τον υιόν αυτής, τον πρωτότοκον, και εσπαργάνωσεν αυτόν, και κατέκληνεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν ήτο τόπος δι’ αυτούς εν τω καταλύματι. Και ποιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν τοις ΑΓΡΟΙΣ, και φυλάττοντες φυλακάς της νυκτός επί το ποίμνιον αυτών (εδάφια 1-8)».
Με την γέννηση του Χριστού ασχολήθηκαν αρκετοί πατέρες της εκκλησίας καθώς και πολλοί ιστορικοί. Διχάζονται όμως οι γνώμες τους ως προς την ημέρα της γέννησης του Θεανθρώπου. Αξίζει όμως να σημειώσουμε ότι η 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα των Χριστουγέννων έκανε την εμφάνισή της στη Δύση την 4η εκατονταετηρίδα. Η ημερομηνία που επικράτησε στην Ανατολή ήταν η 6η Ιανουαρίου όπου τον 3ο αιώνα εορτάζονταν με τα Επιφάνεια. Την 6η Ιανουαρίου – εθνική εορτή της Αλεξανδρείας – εόρταζαν τα γενέθλια του ειδωλολατρικού θεού τους Αιώνα, του Αιωνίου Χρόνου, και όλων το βλέμμα ήταν στραμμένο στην εορτή εκείνη. Με φόβο μήπως και οι χριστιανοί πλανηθούν από την εορτή εκείνη των ειδωλολατρών και εορτάσουν σ’ αυτήν, ετοποθετήθη, από την Εκκλησία, η γέννηση του Χριστού την 6η Ιανουαρίου, προς αντιπερισπασμό. Με την αλλαγή όμως του ημερολογίου, καθιερώθηκε η 25η Δεκεμβρίου ως η επικρατέστερη ημέρα της γέννησης του Χριστού.
Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (160-220 μ.χ.) γράφει ότι: «τινές παραδέχονται την εικοστήν του μηνός Πασχιάν (Μαΐου), άλλοι δε αναφέρουν ως ημέρα της γέννησης του Χριστού την 24ην μηνός Φαρμουθί (Απριλίου 19)».
Ο Επιφάνιος (354-430 μ.Χ.) αναγράφει ότι η Εκκλησία εν τω συνόλω της παραδέχθη την εικοστήν πέμπτην Δεκεμβρίου (Νέο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό της Αγίας Γραφής, Γ.Ζ. Κωνσταντινίδη, σελ. 388-389).
Βλέπουμε ότι οι γνώμες διχάζονται. Μια απλή ματιά όμως στις Γραφές θα μας φέρει σε απορία, αν μέσα στο καταχείμωνο, με ψύχος, χιόνι η βροχή, οι ποιμένες θα διανυχτέρευαν έξω στους αγρούς φυλάττοντας βάρδιες στα ποίμνια που έβοσκαν (Λουκάς β΄ 8). Άγνωστη, λοιπόν, φαίνεται πως είναι η ακριβής ημερομηνία της γέννησης του Θεανθρώπου, όμως δεν πρέπει να νομίζουμε την 25η Δεκεμβρίου.
Η Συνοπτική Εγκυκλοπαίδεια της Αγίας Γραφής του Henry H. Halley, σελ. 667, αναφέρει: «το γεγονός ότι οι βοσκοί διανυκτερεύουν με τα ποίμνιά τους στο ύπαιθρο από την Άνοιξη ως το Φθινόπωρο και όχι – συνήθως τουλάχιστον – τον Χειμώνα, συνηγορεί υπέρ της απόψεως ότι ο Ιησούς Χριστός δε γεννήθηκε στην καρδιά του Χειμώνα».

Με την χρονολογία όμως τι γίνεται;

Η γέννηση του Κυρίου φαίνεται να έλαβε χώρα γύρω στο… 4 π.Χ. Στην γέννησή Του, ο χρόνος, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, υπολογίζονταν από «κτίσεως Ρώμης». Όταν όμως επικράτησε η Χριστιανική θρησκεία, ο Αυτοκράτωρ Ιουστινιανός ανάθεσε σε κάποιο μοναχό, ονόματι Διονύσιος ο Μικρός, το έτος 526 μ.Χ., να κάνει ένα νέο ημερολόγιο – προς αντικατάσταση του Ρωμαϊκού – που να υπολογίζει το χρόνο της γέννησης του Χριστού. Αργότερα, όμως, με έρευνες διαπιστώθηκε ότι ο Διονύσιος τοποθέτησε από λάθος τη γέννηση του Χριστού στο 753 από κτίσεως Ρώμης, αντί το 750. Έτσι έπεσε έξω γύρω στα 4 χρόνια. Ο Ηρώδης, που διέταξε τη σφαγή των νηπίων έως δύο ετών, πέθανε το 750 από κτίσεως Ρώμης. Δεν γίνεται, λοιπόν, ο Χριστός να γεννήθηκε μετά το θάνατο του Ηρώδη γιατί έτσι ανατρέπεται η Γραφή και η ιστορία. Εξάλλου, στην απογραφή που διέταξε ο Κυρήνιος, μας λέει ο Λουκάς, η Μαριάμ εγέννησεν τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον. Αυτή όμως η απογραφή ήταν η ΠΡΩΤΗ όπως γράφει ο Λουκάς. Ιστορικά μνημεία της Ρώμης τοποθετούν την απογραφή του Κυρήνιου το 7 μ.Χ. και για αρκετό καιρό η ιστορική αυτή αντίφαση απασχόλησε τους ερευνητές της Γραφής. Όμως αργότερα ανακαλύφθηκαν μερικοί αρχαίοι πάπυροι που μας πληροφόρησαν ότι ο Κυρήνιος διετέλεσε δύο φορές διοικητής της Συρίας. Έτσι, ο Ευαγγελιστής Λουκάς αποδείχθηκε ακριβής όταν έγραφε «… αύτη είναι η πρώτη απογραφή». Ο Γερμανός θεολόγος A. W. Zumpt καθορίζει την ηγεμονία του Κυρήνιου, την πρώτη το 4-1 π.Χ και τη δεύτερη 6-10 μ.Χ Βλέπουμε πάλι ότι ο Χριστός δε γεννήθηκε το ΜΗΔΕΝ ή ΕΝΑ αλλά γύρο στο 4 π.Χ. Τα στοιχεία αυτά δίνονται προς ενημέρωση, δίχως να θέλω να κλονίσω την πίστη κανενός. Το σίγουρο είναι ότι η γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι πραγματικότητα, άσχετα το πότε αυτή έγινε. Και το ερώτημα που θέτω αγαπητέ αναγνώστη και αναγνώστρια είναι το εξής:

 Γεννήθηκε ο Χριστός και στην καρδιά σου ή και αυτά τα Χριστούγεννα είναι πάλι για σένα γλέντι, φαγοπότι και «καλά ας περάσομεν;»

Ο «sporeas.gr» σας εύχεται ολόψυχα, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και με την εντολή του Κυρίου…ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ, με μια απέραντη… ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ!!! ΑΜΗΝ.

Με την φτώχια Εκείνου εμείς πλουτίσαμε. Ο Λόγος έγεινε σάρκα και μας χάρισε την αιώνια ζωή. Γιορτάστε λοιπόν το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων και όχι το ψεύτικο και απατηλό που σας σερβίρουν οι όποιοι επιτήδειοι απατεώνες εχθροί του Ιησού Χριστού.
 

Το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Ώριμη Ηλικία" στην Μελβούρνη της Αυστραλίας.

 

 
Γιώργος Οικονομίδης
"www.sporeas.gr"
 
 
 
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.