Μήνας: Δεκ 2012

Η λέπρα τού στρατηγού Νεεμάν, και η δική μας… “λέπρα”!

01 Δεκεμβρίου 2012 τού Γιώργου Οικονομίδη. Για όσους δέν γνωρίζουν, γιά όσους δέν θυμούνται, αλλά καί γιά όσους είναι γνώστες τού περιστατικού τής λέπρας τού στρατηγού τού βασιλιά τής Συρίας…