Κατηγορία: ΒΙΒΛΟΣ mp3

Η Αγία Γραφή εκφωνημένη από τόν Γιάννη Μπαλτατζή

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ– mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε τις Πράξεις τών Αποστόλων. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.   Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού…

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ   Ακούστε την Επιστολή πρός Ρωμαίους. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.   Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο…

1η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ   Ακούστε την 1η επιστολή πρός Κορινθίους. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.   Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο…

2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ – mp3

  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ   Ακούστε την 2η επιστολή πρός Κορινθίους. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.   Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό…

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΕΣ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε την Επιστολή πρός Γαλάτας. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.   Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού…

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ – mp3

  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε την επιστολή πρός Φιλιππησίους. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού…

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε την επιστολή πρός Κολοσσαείς. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού υπάρχει…

1η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε την 1η επιστολή πρός Θεσσαλονικείς. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού…

2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε την 2η επιστολή πρός Θεσσαλονικείς. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού…