Ετικέτα: γραμματέας

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ “ΣΠΟΡΕΑ” ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ “ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΣΟΥΡΟ”.

Στην παρούσα στήλη θα δημοσιεύουμε τις επιστολές που αποστέλλονται από τον “Σπορέα” στον κ. Κυριακό Τσουρό, υπεύθυνο του “Αντιαιρετικού Αγώνος” έως ότου λάβουμε την απάντηση του για τις αιρετικές θέσεις…