Ετικέτα: Η αργία τού Σαββάτου και η τήρηση του ισχύουν σήμερα;