Ετικέτα: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Η αντιγραφή του κειμένου έγινε απο τον Γιώργο Οικονομίδη, κατόπιν ευγενικής αδείας, αποκλειστικά στον "Σπορέα", απο τον συγγραφέα κ. Στυλιανό Ι. Χαραλαμπάκη. Στην αντιγραφή κρατήθηκε το ύφος και το ήθος…