Ετικέτα: Κάμερες

Κάμερες “Big Brother” στούς δρόμους πού περπατάμε.

τού Γιώργου Οικονομίδη. Παρατηρώντας κάποιος τήν φωτογραφία αυτή, θά σκεφτεί ίσως ότι τό πλήθος αυτό είναι απλά ώς ένα συνηθισμένο “μπουλούκι” ή κάποια διαδήλωση αποτυπωμένη σέ μιά απόμακρη πανοραμική συνηθισμένη…