Ετικέτα: Κακοί τρόποι επικοινωνίας στο ζευγάρι

Κακοί τρόποι επικοινωνίας στο ζευγάρι [Συμβουλευτική].

Σημειώσεις Συμβουλευτικής Κακοί τρόποι επικοινωνίας στο ζευγάρι Σιωπή. Όταν μια σχέση αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα το ζευγάρι πολλές φορές καταλήγει στη σιωπή. Η σιωπή όμως είναι τις περισσότερες φορές μια δυνατή…