Ετικέτα: ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ – ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Του Ξενοφώντος Π. Μόσχου, δ.φ. «Τι γαρ ωφελείται ο άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή;» Ματθαίος 16:26 Διάβασε: Ματθαίος 16:21-28, Λουκάς 9:26, Φιλιππισίους 3:7-10 Σήμερα…