Ετικέτα: ΚΥΜΒΑΛΟ ΑΛΑΛΑΖΟΝ

Ο Λασπολόγος Νικόλαος Μαυρομάγουλος στό Facebook, μέρος 2ον.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΓΟΥΛΟΣ (ΟΟΔΕΐτης),  “ΚΥΜΒΑΛΟ ΑΛΑΛΑΖΟΝ”!!!   29 Οκτωβρίου 2012 τού Γιώργου Οικονομίδη.   Εφόσον ο Μαυρομάγουλος τής ΟΟΔΕ μέ στόλισε αδίκως καί παρανόμως σέ σελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης, όταν τελικά “τήν…