Ετικέτα: Μεσαιωνική ορθοδοξία

Πατερική Ορθοδοξία ενάντια στην Μεσαιωνική ορθοδοξία

ΠΛΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ Η διδασκαλία την οποία ο Χριστός έφερε από τον ουρανό, όπου «αποκάλυψε πράγματα κεκρυμμένα από καταβολής κόσμου» (ΜΑΤΘ. 13 : 35), παραδόθηκε στους δώδεκα αποστόλους οι οποίοι αποτελούν…