Ετικέτα: Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΥ [ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗʹ]

Μ. Βασίλειος Ολόκληρο το ΙΗ’ κεφάλαιο από τον Μ. Βασίλειο ο οποίος αναφέρεται στην Τριαδικότητα του Θεού εστιάζοντας στο Άγιο Πνεύμα, όπου και στο εν λόγω κεφάλαιο περιέχεται η περίφημη…