Ετικέτα: ΟΜΙΛΙΑ “ΕΙΣ ΠΛΟΥΣΙΟΝ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΝ”

ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΑΣΕΙΑΣ. ΟΜΙΛΙΑ “ΕΙΣ ΠΛΟΥΣΙΟΝ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΝ”

Τοῦ ἐν ἁγίοις πάτρος ἡμῶν Ἀστερίου ἐπισκόπου Ἀμασείας ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίου εἰς τὸν πλούσιον καὶ εἰς τὸν Λάζαρον Ἄλλοι πάλιν κατὰ τὴν γνώμην τῆς ὁμοίας ματαιότητος ἐρασταί·…