Ετικέτα: ΟΟΔΕΐτης

Ο Λασπολόγος Νικόλαος Μαυρομάγουλος στό Facebook, μέρος 2ον.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΓΟΥΛΟΣ (ΟΟΔΕΐτης), “ΚΥΜΒΑΛΟ ΑΛΑΛΑΖΟΝ”!!! 29 Οκτωβρίου 2012 τού Γιώργου Οικονομίδη. Εφόσον ο Μαυρομάγουλος τής ΟΟΔΕ μέ στόλισε αδίκως καί παρανόμως σέ σελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης, όταν τελικά “τήν πάτησε” καί…