Ετικέτα: Ο Θεός ανοίγει -κάθε ημέρα- μια καινούργια ημέρα μπροστά μας