Ετικέτα: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ!

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ!

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να ερευνήσουμε που στηρίζεται η παράδοση περί της θαυματουργικής αναλήψεως ή μεταστάσεως της Αγίας Μητέρας του Κυρίου μας. Οι υπέρμαχοι της παραδόσεως αυτής, επικαλούνται καταρχήν το χρονικόν…