Ετικέτα: ΠΛΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πατερική Ορθοδοξία ενάντια στην Μεσαιωνική ορθοδοξία

ΠΛΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ   Η διδασκαλία την οποία ο Χριστός έφερε από τον ουρανό, όπου «αποκάλυψε πράγματα κεκρυμμένα από καταβολής κόσμου» (ΜΑΤΘ. 13 [ΙΓ]: 35), παραδόθηκε στους δώδεκα αποστόλους οι οποίοι…