Ετικέτα: Στην Αρπαγή τής Εκκλησίας θα αναστηθούν και οι πιστοί της Παλαιάς Διαθήκης;