Ετικέτα: Στυλ. Χαραλαμπάκης

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ [Διάλογος Βραβοσσυνού – Χαραλαμπάκη]

Μια Βιβλική τοποθέτηση του κ. Στυλιανού Χαραλαμπάκη στα παρακάτω ερωτήματα ενός καθηγητή, που θα πρέπει να προσέξει ο κάθε καλοπροαίρετος ερευνητής της αλήθειας. Δημοσιεύεται από τον “sporeas.gr” κατόπιν ευγενικής αδείας…