Ετικέτα: ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

Σκεύη προς χρήσιν τιμίαν και σκεύη προς άτιμον χρήσιν. 23 Δεκεμβρίου 2008 του Γιάννη Μπαλτατζή «Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει, έχον την σφραγίδα ταύτην· Γνωρίζει ο Κύριος τους…