Ετικέτα: Jesus

«Lesus» ό «Jesus» γιά τούς Καθολικούς…!

Τόσο πολύ “ενοχλεί” καί “απαξιώνει” κάποιους τό Όνομα τού Ιησού όπου καί αποφεύγουν νά τό αναφέρουν ώς έχει.   τού Γιώργου Οικονομίδη.   Η Καθολική εκκλησία, για να τιμήσει τον…