Ετικέτα: Mansi 17′ 493

Mansi, 17, 493 και Ζ’ Οικουμ. Σύνοδος

Mansi, 17, 493 "Δια τούτο αί Εκκλησίαι Ιεροσολύμων, Αντιοχείας, Αλεξανδρείας και Ρώμης ανεγνώριζον μέν τάς αποφάσεις τής Ζ' Οικουμ. Συνόδου, αμφέβαλον όμως, άν έπρεπε νά τάσσεται μεταξύ τών οικουμενικών ("ίσως…