ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ mp3

Ακούστε την Αποκάλυψη τού Ιωάννη.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

 

κεφάλαιο 1/α[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-01.mp3] κεφάλαιο 2/β[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-03.mp3] κεφάλαιο 4/δ[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-05.mp3] κεφάλαιο 6/ς[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-07.mp3] κεφάλαιο 8/η[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-09.mp3] κεφάλαιο 10/ι[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-11.mp3] κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-13.mp3] κεφάλαιο 14/ιδ[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-14.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-15.mp3] κεφάλαιο 16/ις[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-16.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-17.mp3] κεφάλαιο 18/ιη[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-18.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-19.mp3] κεφάλαιο 20/κ[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-20.mp3]
κεφάλαιο 21/κα[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-21.mp3] κεφάλαιο 22/κβ[audio:http://sporeas.com/audio/66-Revelation-of-John-22.mp3]

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ