Κατηγορία: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ mp3

Η Καινή Διαθήκη εκφωνημένη από τόν συνεργάτη μας Γιάννη Μπαλταζή

ΑΚΟΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ mp3

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Οι Επιστολές καί ή Αποκάλυψις σέ μορφή mp3 καί σέ έναν Player. Μπορείτε νά επιλέξετε βιβλίο ή κεφάλαιο τής αρεσκείας σας κάνοντας κλίκ στόν κατάλογο στην μέση…

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – mp3

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Ακούστε το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο…

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού υπάρχει…

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε το Ευαγγέλιο του Λουκά. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού υπάρχει…

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού υπάρχει…

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ– mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε τις Πράξεις τών Αποστόλων. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού υπάρχει…

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε την Επιστολή πρός Ρωμαίους. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού υπάρχει…

1η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε την 1η επιστολή πρός Κορινθίους. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού…

2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε την 2η επιστολή πρός Κορινθίους. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού…

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΕΣ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε την Επιστολή πρός Γαλάτας. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού υπάρχει…