ΑΡΙΘΜΟΙ – mp3

Ακούστε το βιβλίο τών Αριθμών.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

 

κεφάλαιο 1/α

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-01.mp3]
κεφάλαιο 2/β

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-03.mp3]
κεφάλαιο 4/δ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-05.mp3]
κεφάλαιο 6/ς

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-07.mp3]
κεφάλαιο 8/η

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-09.mp3]
κεφάλαιο 10/ι

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-11.mp3]
κεφάλαιο 12/ιβ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-13.mp3]
κεφάλαιο 14/ιδ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-14.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-15.mp3]
κεφάλαιο 16/ις

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-16.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-17.mp3]
κεφάλαιο 18/ιη

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-18.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-19.mp3]
κεφάλαιο 20/κ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-20.mp3]
κεφάλαιο 21/κα

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-21.mp3]
κεφάλαιο 22/κβ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-22.mp3]
κεφάλαιο 23/κγ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-23.mp3]
κεφάλαιο 24/κδ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-24.mp3]
κεφάλαιο 25/κε

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-25.mp3]
κεφάλαιο 26/κς

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-26.mp3]
κεφάλαιο 27/κζ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-27.mp3]
κεφάλαιο 28/κη

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-28.mp3]
κεφάλαιο 29/κθ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-29.mp3]
κεφάλαιο 30/λ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-30.mp3]
κεφάλαιο 31/λα

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-31.mp3]
κεφάλαιο 32/λβ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-32.mp3]
κεφάλαιο 33/λγ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-33.mp3]
κεφάλαιο 34/λδ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-34.mp3]
κεφάλαιο 35/λε

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-35.mp3]
κεφάλαιο 36/λς

 

[audio:http://sporeas.com/audio/04-Numbers-36.mp3]

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ