ΔΑΝΙΗΛ – mp3

Ακούστε το βιβλίο του Δανιήλ.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

κεφάλαιο 1/α[audio:http://sporeas.com/audio/27-Daniel-01.mp3] κεφάλαιο 2/β[audio:http://sporeas.com/audio/27-Daniel-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ[audio:http://sporeas.com/audio/27-Daniel-03.mp3] κεφάλαιο 4/δ[audio:http://sporeas.com/audio/27-Daniel-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε[audio:http://sporeas.com/audio/27-Daniel-05.mp3] κεφάλαιο 6/ς[audio:http://sporeas.com/audio/27-Daniel-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://sporeas.com/audio/27-Daniel-07.mp3] κεφάλαιο 8/η[audio:http://sporeas.com/audio/27-Daniel-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ[audio:http://sporeas.com/audio/27-Daniel-09.mp3] κεφάλαιο 10/ι[audio:http://sporeas.com/audio/27-Daniel-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια[audio:http://sporeas.com/audio/27-Daniel-11.mp3] κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://sporeas.com/audio/27-Daniel-12.mp3]

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ