ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ – mp3

Ακούστε το βιβλίο του Εκκλησιαστή.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

 

κεφάλαιο 1/α[audio:http://sporeas.com/audio/21-Ecclesiastes-01.mp3] κεφάλαιο 2/β[audio:http://sporeas.com/audio/21-Ecclesiastes-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ[audio:http://sporeas.com/audio/21-Ecclesiastes-03.mp3] κεφάλαιο 4/δ[audio:http://sporeas.com/audio/21-Ecclesiastes-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε[audio:http://sporeas.com/audio/21-Ecclesiastes-05.mp3] κεφάλαιο 6/ς[audio:http://sporeas.com/audio/21-Ecclesiastes-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://sporeas.com/audio/21-Ecclesiastes-07.mp3] κεφάλαιο 8/η[audio:http://sporeas.com/audio/21-Ecclesiastes-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ[audio:http://sporeas.com/audio/21-Ecclesiastes-09.mp3] κεφάλαιο 10/ι[audio:http://sporeas.com/audio/21-Ecclesiastes-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια[audio:http://sporeas.com/audio/21-Ecclesiastes-11.mp3]

κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://sporeas.com/audio/21-Ecclesiastes-12.mp3]

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ