09 Σεπτεμβρίου 2013

Ρεπορτάζ: Γιώργος Οικονομίδης.

 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΕΒΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΗΝ ΕΕΕΠ.

Τό σήμα τής ΕΕΕΠ όπως υπάρχει στήν επίσημη ιστοσελίδα τους.

Τό σήμα τής ΕΕΕΠ όπως υπάρχει στήν επίσημη ιστοσελίδα τους.

[ΟΠΑΠ τό μεγαλείο σου…!!!]

Μέ τό πρόσχημα τής… “προστασίας” τού διαδικτυακού “τζογαδόρου” από διάφορα σάϊτ τυχερών παιχνιδιών, η ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας καί Ελέγχου Παιγνίων) απαγόρευσε την διαδικτυακή πρόσβαση τών Ελλήνων σέ πάνω από 400 Ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών κατατάσσοντας τες σέ BLACK LIST.

Τί όμως είναι η ΕΕΕΠ;

Σύμφωνα μέ τήν Ιστοσελίδα τής ΕΕΕΠ:

“Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) είναι μια ανεξάρτητη διοικητική Αρχή η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια. Τα παίγνια αυτά διακρίνονται στα τεχνικά-ψυχαγωγικά, αυτά δηλαδή που παίζονται για διασκέδαση χωρίς να χάνει ή να κερδίζει κανείς λεφτά και τυχερά. Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει εξοπλιστεί από το νόμο με ευρείες και σημαντικές αρμοδιότητες, ώστε να διεκπεραιώσει με αποτελεσματικότητα το έργο της. Η Αρχή, που συγκροτήθηκε για πρώτη φορά στο τέλος του 2011 ενώ το σημερινό θεσμικό της πλαίσιο ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2012, αποτελείται από εννέα μέλη που διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. διορίζεται μετά από προηγούμενη ακρόαση και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Έχει τη γενική διεύθυνση των εργασιών και την συνολική εποπτεία της λειτουργίας της Αρχής, προεδρεύει των συνεδριάσεων και είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της Ε.Ε.Ε.Π.”

TATTSLOTTO Αυστραλίας
TATTSLOTTO Αυστραλίας

Η επιτροπή αυτή στρατολογήθηκε γιά νά απαγορεύσει τόν Έλληνα νά συμμετέχει στά παίγνια αυτά -πού- διακρίνονται στα τεχνικά-ψυχαγωγικά, αυτά δηλαδή που παίζονται για διασκέδαση χωρίς να χάνει ή να κερδίζει κανείς λεφτά και τυχερά”. 

Στήν μαύρη λίστα όμως συγκαταλέγησαν παιχνίδια πού έχουν κύρος και ασφάλεια πού είναι και κρατικά όπως είναι (βλέπε ήταν) καί ο ΟΠΑΠ καί δέν “διακρίνονται στα τεχνικά-ψυχαγωγικά, αυτά δηλαδή που παίζονται για διασκέδαση χωρίς να χάνει ή να κερδίζει κανείς λεφτά και τυχερά”. Γιατί άραγε;;; Επισκεπτόμενος κάποιος Ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών τού εξωτερικού, όπως τό TATTSLOTTO Αυστραλίας, συναντά στήν οθόνη του τό εξής μήνυμα:

Απαγόρευση πρόσβασης

Η πρόσβαση στον συγκεκριμένο ιστότοπο έχει απαγορευθεί δυνάμει της υπ’ αριθμόν 65/8/24.07.2013 Απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), διότι έχει συμπεριληφθεί σε κατάλογο (black list) της εν λόγω Αρχής που αφορά σε ιστότοπους που λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη με βάση την Ελληνική νομοθεσία άδεια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π. στη διεύθυνση http://www.gamingcommission.gov.gr/index.php/el/

 Δημήτρης Μελισσανίδης
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης πού αγόρασε τό 33% τού ΟΠΑΠ.

Μιά δήλωση τού Δ. Μελισσανίδη, ότι: “O ΟΠΑΠ αλλάζει σελίδα”, μάς κάνει νά διερωτώμεθα εάν η απαγόρευση αυτή υπάγεται στήν “αλλαγή σελίδας τού ΟΠΑΠ”.

Σέ επικοινωνία μου μέ τήν ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας καί Ελέγχου Παιγνίων) εξέφρασα τήν απορία μου για τήν φραγή και τήν κατάταξη σε Black List (μαύρη λίστα) κάποιων Ιστότοπων τυχερών παιχνιδιών τού εξωτερικού, όπως είναι καί η tatts.com/tattersalls τής Αυστραλίας, όπου είναι αντίστοιχη τού ΟΠΑΠ στην Ελλάδα, και η απάντηση ήταν ότι δέν έχει άδεια στήν Ελλάδα. Μά δέν παίζει κανείς από τήν Ελλάδα αλλά από τήν Αυστραλία χρησιμοποιώντας τόν υπολογιστή του στήν Ελλάδα.

Δείτε τόν πλήρη κατάλογο τών απαγορευμένων Ιστότοπων ΕΔΩ.

Ο παραπάνω εν λόγω Ιστότοπος λειτουργεί στήν Αυστραλία μέ νόμιμη άδεια καί αναγράφεται ώς εξής:

“Tattersall’s is licensed to sell lottery related products including Tattslotto

Υπάρχει καταγγελία από παίκτη για την εν λόγω φραγή, και αυτό πού κάνει εντύπωση, είναι ότι, ό παίκτης δέν παίζει ώς δηλαδή Έλληνας παίκτης πού ποντάρει από λογαριασμό του στήν Ελλάδα καί πληρώνει μέ ευρώ, αλλά μπαίνει μέ τό ελεύθερο διαδίκτυο ανά τόν κόσμο -εκτός από κάποιες δικτατορικές χώρες… καί τήν Ελλάδα από τώρα και στό εξής-, μπαίνει λέω διαδικτυακά σέ προσωπικό δικό του λογαριασμό στήν Αυστραλία όπου και διατηρεί επί σειρά ετών καί πληρώνει μέ δολλάρια από Αυστραλιανό λογαριασμό του σέ Αυστραλιανή τράπεζα μέσω τής Αυστραλιανής χρεωστικής του κάρτας. Μέ τήν φραγή αυτή η ΕΕΕΠ στερεί τό δικαίωμα τού Αυστραλού παίκτη νά έχει πρόσβαση στόν λογαριασμό του στό εξωτερικό πού διατηρεί, και όσο βρίσκεται στήν Ελλάδα (πού αγάπησε καί τήν επισκέφθηκε) δέν θά μπορεί νά παίξει πλέον διαδικτυακά τό παιχνίδι πού επί σειρά ετών ποντάρει.

Πώς θά φαινόταν αυτό στό Υπουργείο Τουρισμού εάν οι Αυστραλοί -καί όχι μόνον- τουρίστες, και κατ’ εξοχήν παίκτες τυχερών παιχνιδιών, απέφευγαν νά επισκεφθούν τήν πατρίδα μας εξ’ αιτίας τού ότι τούς απαγορεύει η Ελλάδα νά έχουν πρόσβαση στό αγαπημένο τους παιχνίδι στήν χώρα τήν οποία κατοικούν μόνιμα; Δηλαδή στό ίδιο τους τό σπίτι;

Μέ τήν ενέργεια αυτή τής απαγόρευσης υποννοείται ότι η Ελλάδα μέ τήν κυβέρνησή της προέβει στήν λογοκρισία καί τήν φίμωση τού Διαδικτύου όσον αφορά τά τυχερά παιχνίδια, κάτι πού δέν κάνει σέ πορνογραφικά σάϊτ καί σάϊτ κατασκευής βομβών γιά τρομοκρατικές επιθέσεις, πού δηλητηριάζουν και διαφθείρουν τά παιδιά μας!!!

Επίσης τό εύλογο ερώτημα μου στήν ΕΕΕΠ ήταν εάν αυτή ή απαγόρευση, -πού έγινε πρίν από έναν μήνα περίπου (χρόνος πού ο ΟΠΑΠ πουλήθηκε στόν ιδιώτη μέτοχο της κοινοπραξίας Emma Delta Δημ. Μελισσανίδη), εάν έχει σχέση μέ τήν πώληση τού ΟΠΑΠ πού έγινε στόν κύριο Μελισσανίδη – γιά να κρατήσουν τόν Έλληνα παίκτη στόν ΟΠΑΠ καί τά χρήματά του νά καταλήγουν στις τσέπες και στά ταμεία τού νέου ιδιοκτήτη- και η απάντηση πού μού δόθηκε ήταν ότι “δέν έχουμε εμείς καμιά σχέση μέ αυτό πού λέτε”.

Πολύ μεγάλη σύμπτωση όμως ή απαγόρευση στόν… “κατάλληλο” καιρό μέ τόν καιρό τής εξαγοράς (έναντι πινακίου φακής) τού ΟΠΑΠ από τόν μίστερ Μελισσανίδη, δέν νομίζετε;;; Μεγάλη σύμπτωση γιά όσους πιστεύουν στίς συμπτώσεις. Επιτρέψτε μου όμως εμένα (πού πάντα είμαι καχύποπτος) νά μήν πιστεύω σέ τέτοιου είδους συμπτώσεις… ναί σέ τέτοιου είδους συμπτώσεις, και τά συμπεράσματα δικά σας.

Τό σήμα τού ΟΠΑΠ όπως υπάρχει στήν επίσημη ιστοσελίδα τους.

Τό σήμα τού ΟΠΑΠ όπως υπάρχει στήν επίσημη ιστοσελίδα τους.

Παρεμπιπτόντως, επειδή οι διάφορες κληρώσεις τού ΟΠΑΠ πού διενεργούνται τηλεοπτικά δείχνουν απίθανους αριθμούς πού βγάζει η κληρωτίδα (πότε μόνο μικρούς ή μόνο μεγάλους, πότε συνεχόμενους αριθμούς κ.λ.π.), θά ρωτήσω ευθέως τούς υπευθύνους εάν υπάρχει κάποια… “κομπίνα” στίς εκάστοτε κληρώσεις. Η απάντηση σίγουρα θά είναι όχι (ίσως και για εκφοβισμό νά μέ σύρουν καί στά δικαστήρια εάν επιμένω σ’ αυτό) και εφόσον απαντούν ΟΧΙ θέλω εν συνεχεία νά ρωτήσω τό εξής:

Θα δεχόντουσαν ποτέ οι συντελεστές τού ΟΠΑΠ σέ κάθε κλήρωση νά παραβρίσκεται καί ένας εισαγγελέας καθώς και ομάδα ιδιωτών παρατηρητών όπου και θά ελέγχουν πρίν από τήν κλήρωση τίς μπάλες, π.χ. τό βάρος τους εάν είναι ίδιο σέ κάθε μπάλα γιά νά μήν αποροφάται και βγαίνει στην κληρωτίδα μιά προεπιλεγμένη, ή εάν υπάρχει μαγνητική έλξη σέ κάποιες μπάλες όπου και θά μαγνητίζονται στήν επιφάνεια γιά νά βγαίνουν οι αριθμοί πού δέν παίχτηκαν από τούς παίκτες (απορία εκφράζουν τά τόσα συνεχόμενα κατά καιρούς Jackpots πού βγάζει ή κλήρωση) αλλά καί κάθε άλλου είδους έλεγχο πού ό παίκτης καταναλωτής θά επιθυμούσε νά κάνει γιά νά είναι σίγουρος γιά τό αδιάβλητο τού παιχνιδιού στού οποίου ποντάρει μικρά ή μεγάλα ποσά κυνηγώντας τό άπιαστο (γιατί άπιαστο άραγε;) όνειρό του;

ΘΑ ΤΟ ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΑΥΤΟ Ο ΟΠΑΠ;;; Τότε μόνο θά ενισχυόταν η σιγουριά τού παίκτη ότι είναι ασφαλής και τά χρήματά του πιάνουν τόπο… και δέν θά “φοβόντουσαν” ο ΟΠΑΠ και η ΕΕΕΠ (μέ τό πρόσχημα τής προστασίας τού πολίτη) τά σάϊτ τού εξωτερικού πού κάποιος προτιμά νά εναποθέσει τά χρήματά του.

Επιστρέφοντας στό ρεπορτάζ, μέ τήν φραγή από τήν ΕΕΕΠ κάποιων σοβαρών και κρατικών τυχερών παιχνιδιών, όπως η tatts.com/tattersalls εν προκειμένω, θέλω νά κλείσω μέ τόν υπότιτλο τού άρθρου μου:

“Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΕΒΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΗΝ ΕΕΕΠ”. [Και να συμπληρώσω ότι κάτι τέτοιο τό βλέπουμε μόνο σέ δικτατορικές χώρες].

Εάν υπάρχει διαφορετική άποψη από τήν ΕΕΕΠ καί τόν ΟΠΑΠ ευχαρίστως νά φιλοξενήσουμε τόν αντίλογο στόν Ιστοχώρο μας.

 
Τά στοιχεία τής ΕΕΕΠ πού μπορείτε νά απικοινωνήσετε εάν σάς ενδιαφέρει, είναι:
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
address   Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17, 104 38 Αθήνα
 +30 2111075000
  +30 2111075005
   info@gamingcommission.gov.gr
 
 
 
Γιώργος Οικονομίδης
sporeas.gr
sporeas.tv
 
 
 
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.