ΕΞΟΔΟΣ – mp3

Ακούστε το βιβλίο της Εξόδου.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

κεφάλαιο 1/α

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-01.mp3]
κεφάλαιο 2/β

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-03.mp3]
κεφάλαιο 4/δ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-05.mp3]
κεφάλαιο 6/ς

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-07.mp3]
κεφάλαιο 8/η

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-09.mp3]
κεφάλαιο 10/ι

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-11.mp3]
κεφάλαιο 12/ιβ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-13.mp3]
κεφάλαιο 14/ιδ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-14.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-15.mp3]
κεφάλαιο 16/ις

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-16.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-17.mp3]
κεφάλαιο 18/ιη

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-18.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-19.mp3]
κεφάλαιο 20/κ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-20.mp3]
κεφάλαιο 21/κα

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-21.mp3]
κεφάλαιο 22/κβ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-22.mp3]
κεφάλαιο 23/κγ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-23.mp3]
κεφάλαιο 24/κδ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-24.mp3]
κεφάλαιο 25/κε

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-25.mp3]
κεφάλαιο 26/κς

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-26.mp3]
κεφάλαιο 27/κζ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-27.mp3]
κεφάλαιο 28/κη

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-28.mp3]
κεφάλαιο 29/κθ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-29.mp3]
κεφάλαιο 30/λ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-30.mp3]
κεφάλαιο 31/λα

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-31.mp3]
κεφάλαιο 32/λβ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-32.mp3]
κεφάλαιο 33/λγ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-33.mp3]
κεφάλαιο 34/λδ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-34.mp3]
κεφάλαιο 35/λε

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-35.mp3]
κεφάλαιο 36/λς

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-36.mp3]
κεφάλαιο 37/λζ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-37.mp3]
κεφάλαιο 38/λη

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-38.mp3]
κεφάλαιο 39/λθ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-39.mp3]
κεφάλαιο 40/μ

 

 

 

 

 

[audio:http://sporeas.com/audio/02-Exodus-40.mp3]

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ