ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ – mp3

Ακούστε την επιστολή πρός Εβραίους.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, κεφάλαιο 1/α[audio:http://sporeas.com/audio/58-Hebrews-01.mp3] ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, κεφάλαιο 2/β[audio:http://sporeas.com/audio/58-Hebrews-02.mp3]
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, κεφάλαιο 3/γ[audio:http://sporeas.com/audio/58-Hebrews-03.mp3] ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, κεφάλαιο 4/δ[audio:http://sporeas.com/audio/58-Hebrews-04.mp3]
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, κεφάλαιο 5/ε[audio:http://sporeas.com/audio/58-Hebrews-05.mp3] ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, κεφάλαιο 6/ς[audio:http://sporeas.com/audio/58-Hebrews-06.mp3]
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://sporeas.com/audio/58-Hebrews-07.mp3] ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, κεφάλαιο 8/η[audio:http://sporeas.com/audio/58-Hebrews-08.mp3]
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, κεφάλαιο 9/θ[audio:http://sporeas.com/audio/58-Hebrews-09.mp3] ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, κεφάλαιο 10/ι[audio:http://sporeas.com/audio/58-Hebrews-10.mp3]
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, κεφάλαιο 11/ια[audio:http://sporeas.com/audio/58-Hebrews-11.mp3] ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://sporeas.com/audio/58-Hebrews-12.mp3]
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, κεφάλαιο 13/ιγ[audio:http://sporeas.com/audio/58-Hebrews-13.mp3]  

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ