ΖΑΧΑΡΙΑΣ– mp3

Ακούστε τό βιβλίο του Ζαχαρία.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

κεφάλαιο 1/α

[audio:http://sporeas.com/audio/38-Zechariah-01.mp3]
κεφάλαιο 2/β

[audio:http://sporeas.com/audio/38-Zechariah-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ

[audio:http://sporeas.com/audio/38-Zechariah-03.mp3]
κεφάλαιο 4/δ

[audio:http://sporeas.com/audio/38-Zechariah-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε

[audio:http://sporeas.com/audio/38-Zechariah-05.mp3]
κεφάλαιο 6/ς

[audio:http://sporeas.com/audio/38-Zechariah-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ

[audio:http://sporeas.com/audio/38-Zechariah-07.mp3]
κεφάλαιο 8/η

[audio:http://sporeas.com/audio/38-Zechariah-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ

[audio:http://sporeas.com/audio/38-Zechariah-09.mp3]
κεφάλαιο 10/ι

[audio:http://sporeas.com/audio/38-Zechariah-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια

[audio:http://sporeas.com/audio/38-Zechariah-11.mp3]
κεφάλαιο 12/ιβ

[audio:http://sporeas.com/audio/38-Zechariah-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ

[audio:http://sporeas.com/audio/38-Zechariah-13.mp3]
κεφάλαιο 14/ιδ

[audio:http://sporeas.com/audio/38-Zechariah-14.mp3]

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ