Θέλω να καταλάβω τό εξής: στο Α’ Σαμουήλ κεφ’ 28 στό πνεύμα τού Σαμουήλ μίλησε ο Σαούλ μέσω μιάς μάντισσας;

Ερωτήσεις αναγνωστών και οι απαντήσεις μας.

 

From: Αποστόλης

Subject: στο Α’ Σαμουήλ κεφ’ 28 στό πνεύμα τού Σαμουήλ μίλησε ο Σαούλ μέσω μιάς μάντισσας;

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Οικονομίδη καλησπέρα.

Χαίρομαι για άλλη μια φορά που επικοινωνώ μαζί σας καθώς μου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου για την νέα σας ιστοσελίδα και τον αγώνα που κάνετε για να “καυτηριάζετε” τα ξένα μέταλλα που βρίσκονται πάνω στο καθαρό χρυσάφι που είναι ο Λόγος του Κυρίου. Πραγματικά χαίρομαι και θαυμάζω  την κάθε απάντησή σας και  την κάθε συμβουλή σας  που γίνετε πιστά και μόνο από τον Λόγο του Κυρίου και δεν είναι “δόγματα – απόψεις” δικές σας.   

 Διαβάζοντας αυτό το διάστημα την Παλαιά Διαθήκη, μου προκύπτουν πολλές απορίες.

Θα  ήθελα επ’αυτού να μου απαντήσετε  σε μια από αυτές που δυσκολεύομαι να καταλάβω.  Είναι στο βιβλίο του  Α’ Σαμουήλ κεφ 28.

Ερ: 1) το  πνεύμα που εμφανίζετε στα εδάφια 10-20 είναι πράγματι του Σαμουήλ ή κάποιο άλλο πονηρό πνεύμα.

-Εάν δεν είναι του Σαμουήλ , τότε πώς μπόρεσε να πει ο «Σαμουήλ» με ακρίβεια αυτά που θα γίνουν αλλά και να του πει ότι δεν υπάκουσε τον Κύριο, εδ. 18 ?

-Εάν είναι του Σαμουήλ , τότε γιατί επέτρεψε ο Θεός να εμφανιστεί ο Σαμουήλ με αυτόν τον τρόπο δείχνοντας ότι η μαντεία έχει “αποτελέσματα” καθώς επίσης βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν του απαντούσε με προφητείες, οράματα και Ουρίμ εδ. 6 ?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Με Αγάπη Χριστού

Απόστολος Γάτσιος.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγαπητέ Αποστόλη,

Κατ’ αρχήν σ’  ευχαριστώ γιά τά καλά σου λόγια όπου είναι ενθάρρυνση γιά τήν συνέχιση τού έργου αυτού.

Στό ερώτημα σου πού ζητάς απάντηση, θά πρέπει νά γνωρίζουμε τά βασικά, ότι δηλαδή: Ο Θεός πάντοτε μίλαγε καί αποκάλυπτε τά σχέδιά Του μέσω τών Προφητών καί τών αγγέλων Του. Ουδέποτε θά ενεργούσε μέ τρόπο όπως διαβάζουμε στό επίμαχο μέρος. Μάντισσες, μάγισσες καί άλλα όργανα τού σατανά δέν έχουν θέση στήν Παρουσία τού Θεού. Ο βασιλιάς Σαούλ ώς κατεχόμενος από πονηρά πνεύματα (μετά τήν αποστασία του) καί διώκτης τού Δαβίδ πού ήταν όργανο τού Θεού, επόμενο ήταν νά ζητήσει νά μάθει τό μέλλον του από τά όργανα τού σατανά εφόσον ο Θεός δέν τού μιλούσε πλέον, γι’ αυτό καί πήγε σέ μάντισσα νά καλέσει τό πνεύμα τού Σαμουήλ. Κάτι τέτοιο όμως, άν καί φαινομενικά τό βλέπουμε, στήν ουσία δέν υφίσταται, διότι δέν ήταν εκείνο τό πνεύμα τού Σαμουήλ αλλά πνεύμα πονηρό.

Εάν όντως αποδεχθούμε ώς αληθές τό περιστατικό καί δήθεν προερχόμενο από τόν Θεό, τότε έρχεται σέ αντίθεση μέ τήν διδασκαλία τής Βίβλου. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στήν ιστορία τού πλούσιου καί τού Λάζαρου μάς έδωσε νά καταλάβουμε ότι καμιά πλέον επικοινωνία δέν υπάρχει μεταξύ τού Άδη καί τού Παραδείσου, πόσο μάλλον μεταξύ τών νεκρών καί τών ζωντανών ανθρώπων.

Βλέποντας εδώ τήν αποστροφή τού Προσώπου τού Θεού από τόν Σαούλ, πηγαίνει αυτός σέ μάντισσα γιά νά μιλήσει μέ τόν Σαμουήλ ώς προφήτης πού ήταν τού Θεού εν όσον ζούσε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τήν αντίθεση πού υπάρχει σ’ αυτό. Ο Σαούλ μέσα στήν απόγνωση του από τόν φόβο τών εχθρών του, καταφεύγει σ’ αυτό πού απαγορεύει ο Θεός, δηλαδή στήν μαντεία.

Διαβάζοντας τό Λευιτικό: ιθ’ 31, θά δούμε ότι ο Θεός λέει τά εξής:

“Δεν θέλετε ακολουθεί τους έχοντας πνεύμα μαντείας ουδέ θέλετε προσκολληθή εις επαοιδούς, ώστε να μιαίνησθε δι’ αυτών. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας”. [Λευιτικό: ιθ’ 31 – Μετάφραση Βάμβα],

καί επίσης:

“Και ψυχή, ήτις ακολουθήση τους έχοντας πνεύμα μαντείας και τους επαοιδούς, διά να πορνεύη κατόπιν αυτών, θέλω επιστήσει το πρόσωπόν μου κατά της ψυχής εκείνης, και θέλω εξολοθρεύσει αυτήν εκ μέσου του λαού αυτής” [Λευιτικό: κ’ 6 – Μετάφραση Βάμβα].

Πέραν τούτου θά ήταν αφελές νά υποστηρίξουμε ότι ο Θεός φάσκει καί αντιφάσκει μέ τόν Εαυτό Του.

Ότι τό πονηρό πνεύμα πού φανερώθηκε ώς νά ήταν τού Σαμουήλ, καί μιλούσε δήθεν υπέρ τού Θεού καί έλεγε στόν Σαούλ  τά μελλούμενα, δέν πρέπει νά μάς συγχέει. Ο σατανάς είναι πνεύμα πονηρό καί σάν πνεύμα βλέπει καί γνωρίζει ότι είναι φανερό στόν πνευματικό κόσμο καί ότι φυσικά τού είναι επιτρεπτό νά γνωρίζει. Γνωρίζει τό τέλος του μέ ακρίβεια γιά παράδειγμα, γι’ αυτό καί ωρύεται νά καταστρέψει ψυχές. Αναγνώρισε καί ομολόγησε τήν αλήθεια στούς παρευρισκομένους μέ τόν Απόστολο Παύλο καί Σίλα, μέσω τής μικρής δούλης πού είχε πνεύμα ακάθαρτο μέσα της “ήτις έδιδε πολύ κέρδος εις τους κυρίους αυτής μαντευομένη”, καί φώναζε στόν κόσμο ότι ο Παύλος και ο Σίλας (όπως καί ό Τιμόθεος καί άλλοι)  είναι άνθρωποι τού Θεού.

Καί συγκεκριμένα φώναζε:

“Ούτοι οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οίτινες κηρύττουσι προς ημάς οδόν σωτηρίας” [Πράξεις Αποστόλων: ις’ 17].

Αλήθεια έλεγε, γιά νά στρέψει όμως τήν πορεία τών ανθρώπων στίς μαντείες της ώς προερχόμενη από τόν Θεό. Ο Παύλος όμως επιτίμησε τό πονηρό πνεύμα από μέσα της καί έτσι ελευθερώθηκε η δούλη.

Κατά συνέπεια, άς μή μάς πλανά τό γεγονός ότι καί ο διάβολος μιλά πολλές φορές υπέρ τού Θεού γιά νά πλανήσει τίς ψυχές ότι δήθεν είναι πνεύμα αγγελικό. Στήν ουσία λέει μιά αλήθεια γιά νά επικρατήσει τό ψέμα του καί νά πλανήσει τό παιδί τού Θεού. Εν προκειμένω, μάς δείχνει “πειστικά” κάπως ότι τό πνεύμα τού Σαμουήλ έφυγε από τούς νεκρούς καί ήλθε σέ επαφή μέ τούς ζώντες, ενώ στήν ουσία τό ψέμα είναι μεγαλύτερο, διότι θέλει νά περάσει τό σατανικό του μήνυμα ότι τά όργανα του, δηλαδή οι μάντισσες, οι μάγισσες κλπ, μπορούν νά καλούν πνεύματα από τούς νεκρούς. Δέν είναι τυχαίο ότι ευδοκιμούν αυτοί οι απατεώνες τσαρλατάνοι, μάγισσες, μέντιουμ κ.ά., καί ο κόσμος τρέχει σ’ αυτούς νά μάθει τό μέλλον του παρά στόν Θεό πού Αυτός καθορίζει τό μέλλον τού κάθε ανθρώπου.

Αγαπητέ μου, γιά νά ακριβολογούμε (διότι έτσι πρέπει νά κάνουμε μέ τόν Λόγο τού Θεού) θά πρέπει νά επικαλεστούμε τό αρχαίο κείμενο τής Βίβλου. Στήν μετάφραση τών Εβδομήκοντα (Ο’) όπου καί ό Κύριος αναφερόταν σ’ αυτήν, αντί τής μάντισσας πού ό Βάμβας αναφέρει, έχει τήν λέξη εγγαστρίμυθος, και γράφει τό εξής:

“και είπεν σαούλ τοις παισίν αυτού ζητήσατε μοι γυναίκα εγγαστρίμυθον…” (εδάφιο 7).

Αυτό καί μόνο μάς φανερώνει τό ψεύδος τού σατανά. Ό εγγαστρίμυθος γνωρίζουμε ότι μιλάει μέ τήν τέχνη πού γνωρίζει καί κάνει τούς άλλους νά πιστεύουν ότι μιλά κάποιος άλλος εκεί γύρω του. Είναι απάτη δηλαδή, καί κάνει τόν ενδιαφερόμενο νά νομίζει ότι κάποιο πνεύμα τού μιλάει από τό… υπερπέραν.

Αυτό έπαθε καί ο Σαούλ νομίζοντας ότι αναγνώρισε τήν μορφή τού Σαμουήλ. Για εγγαστρίμυθους μάς μιλάει καί ο Προφήτης Ησαΐας, όπου καί διαβάζουμε τά εξής:

“και ταραχθήσεται το πνεύμα των αιγυπτίων εν αυτος και την βουλήν αυτών διασκεδάσω και επερωτήσουσιν τους θεούς αυτών και τα αγάλματα αυτών και τους εκ της γης φωνούντας και τους εγγαστρίμυθους [Ησαΐας: ιθ’ 14].

Τό ίδιο διαβάζουμε καί στό Λευιτικό: ιθ’ 31 πού ανέφερα παραπάνω. Γιά “εγγαστρίμυθους” μιλάνε οι Εβδομήκοντα, ενώ ο Βάμβας τό μεταφράζει ώς “μάντεις”.

Εύλογο είναι ότι δέν πρέπει νά μάς πλανά ή άποψη ότι δήθεν τό πνεύμα τού Σαμουήλ εμφανίστηκε καί συνομίλησε μέ τόν Σαούλ. Τέτοια τερτίπια ο Θεός δέν τά κάνει παρά μόνον ο διάβολος καί σατανάς.

 

Ευχαριστώ γιά τήν επικοινωνία.

Με αγάπη Χριστού
Γιώργος Οικονομίδης
sporeas.gr
30 Οκτωβρίου 2012

 

 
Για περισσότερες Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Δείτε την Κατηγορία μας:
 
ΡΩΤΑΤΕ καί ΑΠΑΝΤΑΜΕ

 

 

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

7 Responses to Θέλω να καταλάβω τό εξής: στο Α’ Σαμουήλ κεφ’ 28 στό πνεύμα τού Σαμουήλ μίλησε ο Σαούλ μέσω μιάς μάντισσας;