Ερωτήσεις αναγνωστών και οι απαντήσεις μας.

 

From: Αποστόλης

Subject: στο Α’ Σαμουήλ κεφ’ 28 στό πνεύμα τού Σαμουήλ μίλησε ο Σαούλ μέσω μιάς μάντισσας;

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Οικονομίδη καλησπέρα.

Χαίρομαι για άλλη μια φορά που επικοινωνώ μαζί σας καθώς μου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου για την νέα σας ιστοσελίδα και τον αγώνα που κάνετε για να “καυτηριάζετε” τα ξένα μέταλλα που βρίσκονται πάνω στο καθαρό χρυσάφι που είναι ο Λόγος του Κυρίου. Πραγματικά χαίρομαι και θαυμάζω  την κάθε απάντησή σας και  την κάθε συμβουλή σας  που γίνετε πιστά και μόνο από τον Λόγο του Κυρίου και δεν είναι “δόγματα – απόψεις” δικές σας.   

 Διαβάζοντας αυτό το διάστημα την Παλαιά Διαθήκη, μου προκύπτουν πολλές απορίες.

Θα  ήθελα επ’αυτού να μου απαντήσετε  σε μια από αυτές που δυσκολεύομαι να καταλάβω.  Είναι στο βιβλίο του  Α’ Σαμουήλ κεφ 28.

Ερ: 1) το  πνεύμα που εμφανίζετε στα εδάφια 10-20 είναι πράγματι του Σαμουήλ ή κάποιο άλλο πονηρό πνεύμα.

-Εάν δεν είναι του Σαμουήλ , τότε πώς μπόρεσε να πει ο «Σαμουήλ» με ακρίβεια αυτά που θα γίνουν αλλά και να του πει ότι δεν υπάκουσε τον Κύριο, εδ. 18 ?

-Εάν είναι του Σαμουήλ , τότε γιατί επέτρεψε ο Θεός να εμφανιστεί ο Σαμουήλ με αυτόν τον τρόπο δείχνοντας ότι η μαντεία έχει “αποτελέσματα” καθώς επίσης βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν του απαντούσε με προφητείες, οράματα και Ουρίμ εδ. 6 ?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Με Αγάπη Χριστού

Απόστολος Γάτσιος.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγαπητέ Αποστόλη,

Κατ’ αρχήν σ’  ευχαριστώ γιά τά καλά σου λόγια όπου είναι ενθάρρυνση γιά τήν συνέχιση τού έργου αυτού.

Στό ερώτημα σου πού ζητάς απάντηση, θά πρέπει νά γνωρίζουμε τά βασικά, ότι δηλαδή: Ο Θεός πάντοτε μίλαγε καί αποκάλυπτε τά σχέδιά Του μέσω τών Προφητών καί τών αγγέλων Του. Ουδέποτε θά ενεργούσε μέ τρόπο όπως διαβάζουμε στό επίμαχο μέρος. Μάντισσες, μάγισσες καί άλλα όργανα τού σατανά δέν έχουν θέση στήν Παρουσία τού Θεού. Ο βασιλιάς Σαούλ ώς κατεχόμενος από πονηρά πνεύματα (μετά τήν αποστασία του) καί διώκτης τού Δαβίδ πού ήταν όργανο τού Θεού, επόμενο ήταν νά ζητήσει νά μάθει τό μέλλον του από τά όργανα τού σατανά εφόσον ο Θεός δέν τού μιλούσε πλέον, γι’ αυτό καί πήγε σέ μάντισσα νά καλέσει τό πνεύμα τού Σαμουήλ. Κάτι τέτοιο όμως, άν καί φαινομενικά τό βλέπουμε, στήν ουσία δέν υφίσταται, διότι δέν ήταν εκείνο τό πνεύμα τού Σαμουήλ αλλά πνεύμα πονηρό.

Εάν όντως αποδεχθούμε ώς αληθές τό περιστατικό καί δήθεν προερχόμενο από τόν Θεό, τότε έρχεται σέ αντίθεση μέ τήν διδασκαλία τής Βίβλου. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στήν ιστορία τού πλούσιου καί τού Λάζαρου μάς έδωσε νά καταλάβουμε ότι καμιά πλέον επικοινωνία δέν υπάρχει μεταξύ τού Άδη καί τού Παραδείσου, πόσο μάλλον μεταξύ τών νεκρών καί τών ζωντανών ανθρώπων.

Βλέποντας εδώ τήν αποστροφή τού Προσώπου τού Θεού από τόν Σαούλ, πηγαίνει αυτός σέ μάντισσα γιά νά μιλήσει μέ τόν Σαμουήλ ώς προφήτης πού ήταν τού Θεού εν όσον ζούσε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τήν αντίθεση πού υπάρχει σ’ αυτό. Ο Σαούλ μέσα στήν απόγνωση του από τόν φόβο τών εχθρών του, καταφεύγει σ’ αυτό πού απαγορεύει ο Θεός, δηλαδή στήν μαντεία.

Διαβάζοντας τό Λευιτικό: ιθ’ 31, θά δούμε ότι ο Θεός λέει τά εξής:

“Δεν θέλετε ακολουθεί τους έχοντας πνεύμα μαντείας ουδέ θέλετε προσκολληθή εις επαοιδούς, ώστε να μιαίνησθε δι’ αυτών. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας”. [Λευιτικό: ιθ’ 31 – Μετάφραση Βάμβα],

καί επίσης:

“Και ψυχή, ήτις ακολουθήση τους έχοντας πνεύμα μαντείας και τους επαοιδούς, διά να πορνεύη κατόπιν αυτών, θέλω επιστήσει το πρόσωπόν μου κατά της ψυχής εκείνης, και θέλω εξολοθρεύσει αυτήν εκ μέσου του λαού αυτής” [Λευιτικό: κ’ 6 – Μετάφραση Βάμβα].

Πέραν τούτου θά ήταν αφελές νά υποστηρίξουμε ότι ο Θεός φάσκει καί αντιφάσκει μέ τόν Εαυτό Του.

Ότι τό πονηρό πνεύμα πού φανερώθηκε ώς νά ήταν τού Σαμουήλ, καί μιλούσε δήθεν υπέρ τού Θεού καί έλεγε στόν Σαούλ  τά μελλούμενα, δέν πρέπει νά μάς συγχέει. Ο σατανάς είναι πνεύμα πονηρό καί σάν πνεύμα βλέπει καί γνωρίζει ότι είναι φανερό στόν πνευματικό κόσμο καί ότι φυσικά τού είναι επιτρεπτό νά γνωρίζει. Γνωρίζει τό τέλος του μέ ακρίβεια γιά παράδειγμα, γι’ αυτό καί ωρύεται νά καταστρέψει ψυχές. Αναγνώρισε καί ομολόγησε τήν αλήθεια στούς παρευρισκομένους μέ τόν Απόστολο Παύλο καί Σίλα, μέσω τής μικρής δούλης πού είχε πνεύμα ακάθαρτο μέσα της “ήτις έδιδε πολύ κέρδος εις τους κυρίους αυτής μαντευομένη”, καί φώναζε στόν κόσμο ότι ο Παύλος και ο Σίλας (όπως καί ό Τιμόθεος καί άλλοι)  είναι άνθρωποι τού Θεού.

Καί συγκεκριμένα φώναζε:

“Ούτοι οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οίτινες κηρύττουσι προς ημάς οδόν σωτηρίας” [Πράξεις Αποστόλων: ις’ 17].

Αλήθεια έλεγε, γιά νά στρέψει όμως τήν πορεία τών ανθρώπων στίς μαντείες της ώς προερχόμενη από τόν Θεό. Ο Παύλος όμως επιτίμησε τό πονηρό πνεύμα από μέσα της καί έτσι ελευθερώθηκε η δούλη.

Κατά συνέπεια, άς μή μάς πλανά τό γεγονός ότι καί ο διάβολος μιλά πολλές φορές υπέρ τού Θεού γιά νά πλανήσει τίς ψυχές ότι δήθεν είναι πνεύμα αγγελικό. Στήν ουσία λέει μιά αλήθεια γιά νά επικρατήσει τό ψέμα του καί νά πλανήσει τό παιδί τού Θεού. Εν προκειμένω, μάς δείχνει “πειστικά” κάπως ότι τό πνεύμα τού Σαμουήλ έφυγε από τούς νεκρούς καί ήλθε σέ επαφή μέ τούς ζώντες, ενώ στήν ουσία τό ψέμα είναι μεγαλύτερο, διότι θέλει νά περάσει τό σατανικό του μήνυμα ότι τά όργανα του, δηλαδή οι μάντισσες, οι μάγισσες κλπ, μπορούν νά καλούν πνεύματα από τούς νεκρούς. Δέν είναι τυχαίο ότι ευδοκιμούν αυτοί οι απατεώνες τσαρλατάνοι, μάγισσες, μέντιουμ κ.ά., καί ο κόσμος τρέχει σ’ αυτούς νά μάθει τό μέλλον του παρά στόν Θεό πού Αυτός καθορίζει τό μέλλον τού κάθε ανθρώπου.

Αγαπητέ μου, γιά νά ακριβολογούμε (διότι έτσι πρέπει νά κάνουμε μέ τόν Λόγο τού Θεού) θά πρέπει νά επικαλεστούμε τό αρχαίο κείμενο τής Βίβλου. Στήν μετάφραση τών Εβδομήκοντα (Ο’) όπου καί ό Κύριος αναφερόταν σ’ αυτήν, αντί τής μάντισσας πού ό Βάμβας αναφέρει, έχει τήν λέξη εγγαστρίμυθος, και γράφει τό εξής:

“και είπεν σαούλ τοις παισίν αυτού ζητήσατε μοι γυναίκα εγγαστρίμυθον…” (εδάφιο 7).

Αυτό καί μόνο μάς φανερώνει τό ψεύδος τού σατανά. Ό εγγαστρίμυθος γνωρίζουμε ότι μιλάει μέ τήν τέχνη πού γνωρίζει καί κάνει τούς άλλους νά πιστεύουν ότι μιλά κάποιος άλλος εκεί γύρω του. Είναι απάτη δηλαδή, καί κάνει τόν ενδιαφερόμενο νά νομίζει ότι κάποιο πνεύμα τού μιλάει από τό… υπερπέραν.

Αυτό έπαθε καί ο Σαούλ νομίζοντας ότι αναγνώρισε τήν μορφή τού Σαμουήλ. Για εγγαστρίμυθους μάς μιλάει καί ο Προφήτης Ησαΐας, όπου καί διαβάζουμε τά εξής:

“και ταραχθήσεται το πνεύμα των αιγυπτίων εν αυτος και την βουλήν αυτών διασκεδάσω και επερωτήσουσιν τους θεούς αυτών και τα αγάλματα αυτών και τους εκ της γης φωνούντας και τους εγγαστρίμυθους [Ησαΐας: ιθ’ 14].

Τό ίδιο διαβάζουμε καί στό Λευιτικό: ιθ’ 31 πού ανέφερα παραπάνω. Γιά “εγγαστρίμυθους” μιλάνε οι Εβδομήκοντα, ενώ ο Βάμβας τό μεταφράζει ώς “μάντεις”.

Εύλογο είναι ότι δέν πρέπει νά μάς πλανά ή άποψη ότι δήθεν τό πνεύμα τού Σαμουήλ εμφανίστηκε καί συνομίλησε μέ τόν Σαούλ. Τέτοια τερτίπια ο Θεός δέν τά κάνει παρά μόνον ο διάβολος καί σατανάς.

 

Ευχαριστώ γιά τήν επικοινωνία.

Με αγάπη Χριστού
Γιώργος Οικονομίδης
sporeas.gr
30 Οκτωβρίου 2012

 

 
Για περισσότερες Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Δείτε την Κατηγορία μας:
 
ΡΩΤΑΤΕ καί ΑΠΑΝΤΑΜΕ

 

 

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.

7 σχόλια στο “Θέλω να καταλάβω τό εξής: στο Α’ Σαμουήλ κεφ’ 28 στό πνεύμα τού Σαμουήλ μίλησε ο Σαούλ μέσω μιάς μάντισσας;”
 1. Μια παρατήρηση που έκανα πάνω στο περιστατικό με τον Σαούλ και την Μάγισσα είναι η έξεις,(η οποία μου είναι και απορία) Ναι και εγώ πιστέυω ότι τα πνεύματα που λέει ο λόγος του Θεού των ανθρώπων που πέθαναν πριν την Ανάσταση του Χριστού βρίσκονταν στον αδη η αλλιώς εν τη φυλακή. (Στα όποια πήγε και κήρυξε ο Ιησούς λίγο πριν Αναστηθεί.)
  Στην Ιστορία του Λάζαρου και τον πλούσιου ο Ιησούς μας δεινή να καταλάβουμε, ότι ο μεν Λάζαρος ήταν στον κόλπο του Αβραάμ(ο τόπος των δικαίων) και ο Πλούσιος στον τόπο της βασάνου. (τόπος που πήγαιναν οι άδικοι) Δυο διαφορετικές πνευματικές καταστάσεις, στον ίδιο τόπο.
  Οι δίκαιοι δεν μπορούσαν να περάσουν στον ουρανό πριν να θυσιαστεί ο αμνός Χριστός και με το αίμα του ανοίξει την είσοδο προς την παρουσία του Θεού. Μας λέει λοιπον ότι οι άδικοι δεν μπορούσαν να περάσουν στον κόλπο του Αβραάμ, αλλά ούτε και οι δίκαιοι να περάσουν στον τόπο της βασάνου διότι το χάσμα ήταν μεγάλο. Αλλά ούτε και νεκρός να πάει στους Ζωντανούς για να κηρύξει .
  Σ’ αυτό που έχω την απορία είναι το εξής. Γιατί η μάγισσα ξαφνιάστηκε τόσο μ’ αυτό που είδε να ανεβαίνει απ’ την αβησσο απ την στιγμή που ήξερε πολλή καλά ότι τα πνεύματα με τα όποια επικοινωνεί και κάνει της μαντείες της δεν ήταν πνεύματα νεκρών αλλά Δαίμονες μετασχηματισμένοι; Από αυτό που έγινε η μάγισσα Κατάλαβε κατευθείαν ότι αυτός που ήταν μασκαρεμένος μπροστά της ήταν ο Σαούλ. Μήπως στο συγκεκριμένο περιστατικό ο Θεός επέτρεψε όντως το πνεύμα του ιδίου του Σαμουήλ να ανέβει από την άβυσσο; Υ.Γ.
  Συνεχίστε τον καλό αγώνα αδέλφια και συνεχίστε να προσεύχεστε για μας εδω στη Ελλάδα ο κύριος να ευλογεί.

 2. Αγαπητέ Μάνο,
  Ευχαριστώ γιά τήν συμβολή σου στό άρθρο. Τά εντός παρενθέσεως πού λές, μάλλον ήταν σέ εβραϊκή γλώσσα γι’ αυτό δέν εμφανίζονται διότι τό σύστημα δέν τά αναγνωρίζει. Εάν κάτι άλλο έγραψες ενημέρωσέ με νά ξέρω εάν υπάρχει πρόβλημα.

  Ο Κύριος είναι μαζί μας.

 3. Συγνώμη πάλι.
  Αυτά που έγραψα ,,εντός παρενθέσεως,, δεν τα βλέπω.

  Μ. Π.

 4. Αγαπητέ αδελφέ Γιώργο!

  Σήμερα διάβασα την απάντηση σου στο πάνω άρθρο. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, και μου άρεσε πως ανέπτυξες το θέμα αυτό. Λίγο το έψαξα και έγώ, γιαυτό επέτρεψε με να κάνω κάποιες σκέψεις.
  Στην μετάφραση των Εβδομήκοντα διαβάζουμε, όπως σωστά αναφέρεις αντί για μέντιουμ, “εγγαστρίμυθους”.
  Ενδιαφέρον είναι, ότι στο Α. Σαμουήλ κεφ. 28 εδ. 7 την λέξη που χρησιμοποιεί το εβραϊκό κείμενο είναι <> απο fem. of baal θηλ. γένος Βάαλ. Δηλ. Βάαλινα, ή γυναίκα του Βάαλ.
  Ενώ στο Λευϊτικό 19. 31 και Ησαΐας 19. 3 (όχι εδαφιο 14) διαβάζουμε την εβραϊκή λέξη <> που θυμίζει την γκάιντα, δηλ. ασκός απο δέρμα ζώου που πιέζοντάς τον βγάζει τόνους.

  Έτσι σε αυτούς που πιστεύουν(όπως γράφεις) <> απαντώ απο το λόγο του Θεού:
  <> 1. Κορ. κεφ. 6 εδ. 15

  Συγνώμη αδελφέ δεν ήταν σχόλιο αυτά που σου γράφω, αλλά μου άρεσαν αυτά που έγραψες και ήθελα κάτι να συμβάλλω σεαυτό.

  Σου εύχομε κάθε ευλογία απο Κυρίου στο νέο έτος

  Μ.Π.

 5. εδάφιο 12 : “και είδεν η γυνή τον Σαμουήλ ”
  εδάφιο 14: “και έγνω Σαούλ, ότι ούτος Σαμουήλ”
  εδάφιο 15 :”και είπε Σαμουήλ• ινατί παρηνώχλησάς μοι αναβήναί με;”
  εδάφιο16 : “και είπε Σαμουήλ• ινατί επερωτάς με;”
  εδάφιο 20 : “και εφοβήθη σφόδρα από των λόγων Σαμουήλ”

  Η Γραφή δεν λέγει ψέματα…….

  Η Γραφή λέγει επανειλημμένως ότι ο Σαμουήλ παρουσιάστηκε και μάλιστα προφήτευσε το τέλος του Σαούλ και των υιών του που συμμετείχαν στη μάχη. Οι Δαίμονες δεν προφητεύουν….”ου γαρ θελήματι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλλ’ υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν άγιοι Θεού άνθρωποι” Β Πέτρου 1:21

  Επειδή ο Σαούλ όταν έβλεπε ότι ο Θεός δεν του απαντούσε στράφηκε στην απαγορευμένη πρακτική της νεκρομαντείας, ο Θεός προς ταπείνωση του επέτρεψε στον Σαμουήλ να προφητεύσει τα επερχόμενα δεινά. Έτσι ο Σαούλ αντί της παρηγοριάς που αποζητούσε βρήκε καταρράκωση του ηθικού του !

 6. Αγαπητέ, ευχαριστώ γιά τήν επισήμανση. Ναί ήταν ο Παύλος καί ό Σίλας ώς “πρωταγωνιστές” αλλά καί ό Τιμόθεος ήταν μαζί τους όπως διαβάζουμε στό πρώτο εδάφιο τών Πράξεων ις’, όπως καί άλλοι μεταξύ τους.

  Γιά όσους διαβάζουν τά σχόλια αυτά άς γνωρίζουν ότι έγινε ή διόρθωση μετά από τήν παρέμβαση σου, όπου καί πάλι σ’ ευχαριστώ.

  Ο Κύριος άς ευλογεί τόν καθένα μας.
  Γ.

 7. Στούς Φιλίππους δέν ήταν ο Παύλος καί ό Τιμόθεος αλλά ο Παύλος καί ό Σίλας.
  Διορθώστε το παρακαλώ.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.