Ερωτήσεις αναγνωστών και οι απαντήσεις μας.

From: Σπύρος Γκόλιας
Subject: Ερώτηση Βιβλική

ΕΡΩΤΗΣΗ: Χαίρεται εν Κυρίω. Παρακαλώ θα ήθελα την άποψη της Βίβλου και ειδικά της Καινής Διαθήκης πάνω στο θέμα της παραδοχής ότι τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών ο Κύριος μας, τα έδωσε στον Απόστολο Πέτρο και ότι πάνω στον συγκεκριμένο Απόστολο ίδρυσε την Εκκλησία Του, σύμφωνα με τα εδάφια Ματθαίος 16: 13-20 κατά τα οποία δίδεται ειδική εξουσία στον Πέτρο και τους διαδόχους του, καθώς και την οικοδόμηση της Εκκλησίας Του πάνω στον Απόστολο και όχι πάνω στη μαρτυρία του: “καγώ δε σοι λέγω ότι συ ει Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής”.

Σας ευχαριστώ, με αγάπη Ιησού Χριστού.

Σπύρος.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγαπητέ Σπύρο,

Τα εδάφια αυτά ανήκουν στα πλέον «παρεξηγημένα», με την έννοια ότι, εάν ερμηνευθούν ως έχουν, τότε το συμπέρασμα που βγαίνει αντιτίθεται με το όλο πνεύμα της Γραφής.

Ζητάς την «άποψη της Βίβλου και ειδικά της Καινής Διαθήκης», όμως παράλληλα ερμηνεύεις τά εδάφια αυτά από μόνος σου, δηλαδή δέχεσαι ότι ο Κύριος παρέδωσε ουσιαστικά τά κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών στον Πέτρο, καθώς ότι έκτισε ο Κύριος την Εκκλησία Του στον συγκεκριμένο Απόστολο. Αυτή η ερμηνεία δεν ευσταθεί. Ούτε είναι σωστό πώς ο Κύριος έδωσε ειδική εξουσία της Βασιλείας των Ουρανών στον Πέτρο, ούτε φυσικά στους διαδόχους του εφόσον διαδοχή ΔΕΝ υπάρχει στον Λόγο του Θεού όπως το θρησκευτικό κατεστημένο υποστηρίζει. Μην απορρίπτεις εντελώς την παραβολική έννοια των εδαφίων.

Τα «κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών» στον Πέτρο.

Η Εκκλησία του Χριστού κτίζεται επάνω στην ομολογία του Πέτρου, ότι ο Κύριος είναι ο Μεσσίας, γι’ αυτό όποιος επικαλεστεί το Όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Δεν γίνεται να κτιστεί η Εκκλησία στο όνομα κάποιου άλλου πλήν του Ιησού Χριστού. Τα λόγια αυτά του Κυρίου έχουν μεταφορική έννοια, και συμβολίζει την εξουσία που επωμίστηκε ο Πέτρος αλλά και όλοι οι Μαθητές του Κυρίου με το «δεσμείν και λύειν» δηλαδή στο να επιτρέπουν και να απαγορεύουν τά δόγματα της Εκκλησίας, και όχι να συγχωρούν αμαρτίες. Ο Κηφάς (που είναι λέξη Συριακή και στα Ελληνικά σημαίνει Πέτρος), τιμήθηκε από τον Κύριο για τον σταθερό του χαρακτήρα, με την ομολογία που έκανε λέγοντας: «Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος», δίχως να διστάσει.

Τα «κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών» τά κρατά αποκλειστικά ο Κύριος, όπως κρατά και «τά κλειδιά του άδου και του θανάτου». Πώς γίνεται να δίνει τα «κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών» στον Πέτρο και Αυτός να κρατά μόνο «τά κλειδιά του άδου και του θανάτου»; Είναι μια μεταφορική εξουσία αυτή η φράση του Κυρίου που έδωσε στον Πέτρο, χάριν της ομολογίας του, όπως εξουσία έχει και όλη η Εκκλησία Του όταν ομολογεί το ίδιο με τον Πέτρο.

Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε και στον Προφήτη Ησαΐα, όπου περιγράφει την εξουσία που πάρθηκε από άλλον και δόθηκε στον Ελιακείμ, τον υιόν του Χελκίου. Τα εδάφια είναι τά εξής:

«Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω καλέσει τον δούλον μου Ελιακείμ, τον υιόν του Χελκίου. Και θέλω ενδύσει αυτόν την στολήν σου και θέλω περιζώσει αυτόν την ζώνην σου, και την εξουσίαν σου θέλω δώσει εις την χείρα αυτού και θέλει είσθαι πατήρ εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις τον οίκον του Ιούδα. Και θέλω βάλει επί τον ώμον αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ, και θέλει ανοίγει και ουδείς θέλει κλείει, και θέλει κλείει και ουδείς θέλει ανοίγει» [Ησαΐας: 22: 20-22].

Μεταφορικά δίδεται το κλειδί του οίκου του Δαβίδ στον Ελιακείμ και όταν αυτός ανοίγει κανείς δεν μπορεί να κλείσει, και αντιστρόφως. Δηλαδή ότι επέτρεπε στον λαό ο Ελιακείμ ήταν νόμος και κανόνας, το ίδιο και ότι απαγόρευε, όπως το «δεσμείν και λύειν» των Μαθητών του Κυρίου. Αυτό έκανε και ο Κύριος στον Πέτρο και στους λοιπούς Αποστόλους, όταν ρώτησε: «Αλλά σεις τίνα με λέγετε ότι είμαι;» και ο Πέτρος είπε ότι «Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος». Ο Κύριος στην ομολογία του αυτή του είπε: «επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ’ αυτής».

Η έννοια για τα «κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών» που δόθηκαν στο Πέτρο, είναι ότι η Βασιλεία αυτή άνοιξε με τον Πέτρο κατά την ημέρα της Πεντηκοστής όπου ανοίχτηκε η πόρτα της σωτηρίας στους Ιουδαίους με το κήρυγμα του Ευαγγελίου (η ομολογία του Πέτρου), καθώς επίσης και στους Εθνικούς μετέπειτα, όπως διαβάζουμε στις Πράξεις, κεφάλαιο 10, στην περίπτωση του εκατόνταρχου Κορνήλιου και τον ευαγγελισμό του από τον Πέτρο. Έτσι χρησιμοποίησε ο Πέτρος τά «κλειδιά» αυτά, και αυτή είναι η ερμηνεία των εν λόγω εδαφίων.

Ευχαριστώ γιά τήν επικοινωνία.

Με αγάπη Χριστού
Γιώργος Οικονομίδης
sporeas.gr
22 Απριλίου 2015

 

 
Για περισσότερες Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Δείτε την Κατηγορία μας:
 
ΡΩΤΑΤΕ καί ΑΠΑΝΤΑΜΕ

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.