ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ – mp3

Ακούστε το βιβλίο του Ιησού τού Ναυή.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

κεφάλαιο 1/α

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-01.mp3]
κεφάλαιο 2/β

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-03.mp3]
κεφάλαιο 4/δ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-05.mp3]
κεφάλαιο 6/ς

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-07.mp3]
κεφάλαιο 8/η

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-09.mp3]
κεφάλαιο 10/ι

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-11.mp3]
κεφάλαιο 12/ιβ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-13.mp3]
κεφάλαιο 14/ιδ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-14.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-15.mp3]
κεφάλαιο 16/ις

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-16.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-17.mp3]
κεφάλαιο 18/ιη

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-18.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-19.mp3]
κεφάλαιο 20/κ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-20.mp3]
κεφάλαιο 21/κα

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-21.mp3]
κεφάλαιο 22/κβ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-22.mp3]
κεφάλαιο 23/κγ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-23.mp3]
κεφάλαιο 24/κδ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/06-Joshua-24.mp3]

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ