ΚΡΙΤΑΙ – mp3

Ακούστε το βιβλίο τών Κριτών.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

 

κεφάλαιο 1/α

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-01.mp3]
κεφάλαιο 2/β

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-03.mp3]
κεφάλαιο 4/δ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-05.mp3]
κεφάλαιο 6/ς

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-07.mp3]
κεφάλαιο 8/η

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-09.mp3]
κεφάλαιο 10/ι

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-11.mp3]
κεφάλαιο 12/ιβ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-13.mp3]
κεφάλαιο 14/ιδ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-14.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-15.mp3]
κεφάλαιο 16/ις

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-16.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-17.mp3]
κεφάλαιο 18/ιη

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-18.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-19.mp3]
κεφάλαιο 20/κ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-20.mp3]
κεφάλαιο 21/κα

 

[audio:http://sporeas.com/audio/07-Judges-21.mp3]
 

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ