ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ – mp3

Ακούστε το βιβλίο των Λευϊτικών.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

κεφάλαιο 1/α[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-01.mp3] κεφάλαιο 2/β[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-03.mp3] κεφάλαιο 4/δ[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-05.mp3] κεφάλαιο 6/ς[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-07.mp3] κεφάλαιο 8/η[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-09.mp3] κεφάλαιο 10/ι[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-11.mp3] κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-13.mp3] κεφάλαιο 14/ιδ[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-14.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-15.mp3] κεφάλαιο 16/ις[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-16.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-17.mp3] κεφάλαιο 18/ιη[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-18.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-19.mp3] κεφάλαιο 20/κ[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-20.mp3]
κεφάλαιο 21/κα[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-21.mp3] κεφάλαιο 22/κβ[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-22.mp3]
κεφάλαιο 23/κγ[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-23.mp3] κεφάλαιο 24/κδ[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-24.mp3]
κεφάλαιο 25/κε[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-25.mp3] κεφάλαιο 26/κς[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-26.mp3]
κεφάλαιο 27/κζ[audio:http://www.sporeas.com/audio/03-Leviticus-27.mp3]  

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ