ΜΙΧΑΙΑΣ– mp3

Ακούστε τό βιβλίο του Μιχαία.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

κεφάλαιο 1/α

[audio:http://sporeas.com/audio/33-Micah-01.mp3]
κεφάλαιο 2/β

[audio:http://sporeas.com/audio/33-Micah-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ

[audio:http://sporeas.com/audio/33-Micah-03.mp3]
κεφάλαιο 4/δ

[audio:http://sporeas.com/audio/33-Micah-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε

[audio:http://sporeas.com/audio/33-Micah-05.mp3]
κεφάλαιο 6/ς

[audio:http://sporeas.com/audio/33-Micah-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ

[audio:http://sporeas.com/audio/33-Micah-07.mp3]
 

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ