Ερωτήσεις αναγνωστών και οι απαντήσεις μας.

 

Στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο βρήκα μιά επιστολή από έναν καλό φίλο και τακτικό αναγνώστη της Ιστοσελίδας μας. Εντύπωση του έκανε ο ισχυρισμός κάποιων μουσουλμάνων συναδέλφων του πώς ο Ιησούς Χριστός, ο κύριος μας, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ, και για «απόδειξη» των ισχυρισμών τους, έδωσαν στον φίλο μας ένα λίνκ ιστοσελίδας όπου προβάλλεται μιά εκπομπή ειδικά για το θέμα αυτό, και έχει τίτλο: «The Deen Show: The Top 10 Reasons Why Jesus isn't God». Εύλογο είναι ότι έπρεπε να ζητηθούν απαντήσεις στα «επιχειρήματα» αυτά των μουσουλμάνων, και είναι χαρά και τιμή για μένα που ο φίλος μας Παναγιώτης Ιακώβου από την όμορφη και καταταλαιπωρημένη Κύπρο μας, απευθύνθηκε σε μας για να τοποθετηθούμε επί του θέματος, όπου και το κάνω ευθύς αμέσως.

Προηγείται η ερώτηση του φίλου μας και ακολουθεί η απάντηση στο ερώτημα του με την ευχή να πιάσει τόπο η αλήθεια του Ευαγγελίου.

 

NAME: Παναγιώτης Ιακώβου

COUNTRY: Κύπρος

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Καλησπέρα σας κύριε Οικονομίδη. Παρακολουθώ την ιστοσελίδα σας και θαυμάζω όλα τούτα τα γραφόμενα που προέρχονται μέσα από τον λόγο του Θεού. Άρχισα να διαβάζω την Γραφή εδώ και ένα χρόνο περίπου, πολλά πράγματα στη ζωή μου έχουν αλλάξει και ευχαριστώ τον Θεό. Παρακαλώ βοηθήστε με να καταλάβω κάποια πράγματα τα οποία τα άκουσα από το youtube και μου τα πρότειναν συνάδελφοι μου μουσουλμάνοι, στα οποία απολογούμε, αλλά με φέραν σε δύσκολη θέση και δεν γνωρίζω ακριβώς τι να απαντήσω στα 10 τούτα "επιχειρήματα" του Ισλάμ. Σας δίδω την διεύθυνση για να με βοηθήσετε: http://www.youtube.com/watch?v=z29jFDmkoEc
 
Σας ευχαριστώ, και συνεχίστε να λέτε την αλήθεια μέσα από την Αγία Γραφή.
Ο Θεός μαζί σας.
Παναγιώτης Ιακώβου Λευκωσία.
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγαπητέ Παναγιώτη,

Κατ’ αρχήν, για τους εν λόγω μουσουλμάνους θα πρέπει να αναρωτηθούμε πρώτα εάν πιστεύουν την Αγία Γραφή ως ένα Θεόπνευστο Βιβλίο. Το να λένε ότι πιστεύουν τον Χριστό αλλά ως έναν προφήτη και όχι ως Θεό, αυτό δείχνει πώς δέν υπάρχει ίσως τρόπος να πεισθούν.

Είναι εύκολο να κάνουν υποθέσεις, όπως κάνουν στο εν λόγω βίντεο, αλλά αυτό που υποστηρίζουν δέν έχει βάση και δέν αντέχει σε σοβαρή έρευνα. Λένε ότι ο Θεός δέν μπορεί να γεννηθεί (σωστό αυτό), και έτσι αρνούνται την Θεότητα του Κυρίου ο Οποίος όμως γεννήθηκε από γυναίκα ως άνθρωπος μόνο, και όχι ως Θεός. Στην Παλαιά Διαθήκη, υποστηρίζουν –και ορθώς κάνουν- ότι ο Θεός λέει πως «Ένας είναι ο Θεός και δέν υπάρχει άλλος σαν Αυτόν». Δέν λέμε το αντίθετο, όμως οι φίλοι μας αυτοί δέν μπορούν να καταλάβουν την Τριαδικότητα του Θεού διότι δέν την αποδέχονται.

Κάνοντας μιά μικρή παρένθεση εδώ, βλέπουμε να είναι αποδεδειγμένο ότι αυτοί με την ευκολία που κάνουν τέτοιες εκπομπές ενάντια στην Θεότητα του Ιησού Χριστού, εάν οι Χριστιανοί κάνουμε κάτι παρόμοιο ενάντια στον Μωάμεθ τότε κινδυνεύει το κεφάλι μας από τους μουσουλμάνους και είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο ως βλάσφημοι του Μωάμεθ. Αυτό δείχνει και την μή Θεϊκή προέλευση της θρησκείας αυτής –πέραν της άρνησης τους στην Θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού-, και εγώ δέν φοβάμαι να το διακηρύξω ανοιχτά.

Χάριν τών αναγνωστών μας παρουσιάζουμε τό επίμαχο βίντεο τών μουσουλμάνων (στά Αγγλικά δυστυχώς μόνο), για να έχουν γνώση, όμως λόγω της μακράς του διάρκειας (49' λεπτά περίπου) μπορούν να τό δούν στό YouTube από τό παραπάνω λίνκ, ή εδώ άν προτιμάνε.

 

Επί του θέματος και πάλι, για να σε διευκολύνω στο ζήτημα αυτό, εάν οι συνάδελφοι σου αυτοί πιστεύουν στην Αγία Γραφή και μέσα από αυτήν μπορούν να αποδείξουν αυτό που ισχυρίζονται για τον Ιησού Χριστό, τότε θα σου δώσω κάποια εδάφια της Βίβλου όπου υποστηρίζουν ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήταν, είναι και θα είναι ο αιώνιος Θεός. Η Βίβλος αλλά και ο ίδιος ο Κύριος μας το λένε ανοιχτά ότι είναι Θεός εις τους αιώνας των αιώνων, και αν μπορούν οι φίλοι μας ας αναιρέσουν την αλήθεια αυτή. Λοιπόν, ας αφήσουμε την Βίβλο -που είναι η πηγή της αλήθειας- να μας μιλήσει:

 

Διαβάζουμε στη Γένεση για την Τριαδικότητα του Θεού

[όπου συμπεριλαμβάνεται και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός].

Γένεσις: α’ 26-27. «Και είπεν ο θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών· … Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού· κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν· άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς».

Γένεσις: ια’ 7-8. «έλθετε, ας καταβώμεν και ας συγχύσωμεν εκεί την γλώσσαν αυτών, διά να μη εννοή ο εις του άλλου την γλώσσαν. Και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν επί του προσώπου πάσης της γής».

Ο πληθυντικός αριθμός που χρησιμοποιεί ο Θεός τί μας δείχνει; Σε ποιούς αναφέρεται ο Θεός ταυτίζοντας τους με την ιδιότητά Του, λέγοντας «κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών» όπου στο τέλος διαβάζουμε ότι «εποίησεν ο Θεός» ως μονάδα; Εκτός του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος υπήρχε κάποιος άλλος μαζί με τον Θεό στην δημιουργία; Όχι, και κατά συνέπεια στα εν λόγω δύο Πρόσωπα ομιλούσε ο Θεός λέγοντας τους:

«Ιδού, έγεινεν ο Αδάμ ως εις εξ ημών, εις το γινώσκειν το καλόν και το κακόν·» [Γένεσις: γ’ 22].

Εάν λοιπόν, κατ’ υπόθεσιν δέν είναι άλλος Θεός διότι «Ένας είναι ο Θεός και δέν υπάρχει άλλος σαν Αυτόν», γιατί ο Ένας Θεός να ταυτίζει τα άλλα δύο Πρόσωπα με την Θεότητά Του; Το κάνει όμως αυτό διότι είναι Ένα και το αυτό ο Πατήρ ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, γι αυτό και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός διακήρυξε με παρρησία λέγοντας ότι: «Εγώ και ο Πατήρ έν εσμέν» δηλαδή «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα» [Ιωάννης: ι’ 30]. «Έν» και όχι «Είς», δηλαδή ένα και το αυτό και όχι ΈΝΑΣ Θεός με τρία κεφάλια ας πούμε.

 

Συνεχίζοντας διαβάζουμε από τον Ψαλμωδό.

Ψαλμοί: ξη’ 18. «Ανέβης εις ύψος· ηχμαλώτισας αιχμαλωσίαν· έλαβες χαρίσματα διά τους ανθρώπους· έτι δε και διά τους απειθείς, διά να κατοικής μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ

Σε ποιόν αναφέρονται τα λόγια αυτά; Λέει ο Απόστολος Παύλος για τον Χριστό τα λόγια του Ψαλμωδού.

Εφεσίους:δ’ 8-10. «Διά τούτο λέγει· Αναβάς εις ύψος, ηχμαλώτευσεν αιχμαλωσίαν και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβη τι είναι ειμή ότι και κατέβη πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης;

και μας αποδεικνύει ο Απόστολος Παύλος ότι το «Κύριε Θεέ» του Ψαλμωδού υποδεικνύει τον Ιησού Χριστό.

 

Γράφει ο Ιωάννης για τον Χριστό και την Θεότητά Του.

Ιωάννης: α’ 1-2. «Εν αρχή ήν ο Λόγος, και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν, και Θεός ήν ο Λόγος. Ούτος ήν εν αρχή προς τον Θεόν».

Και ΘΕΟΣ ήν ο Λόγος Ιησούς Χριστός λοιπόν. Ενώ στο εδάφιο 14, λέει ο Ιωάννης: «Και ο Λόγος έγινε σάρξ». Ο Θεός Λόγος δηλαδή που ενσαρκώθηκε ως Ιησούς Χριστός.

 

Ο Απ. Παύλος στον Τιμόθεο λέει.

Α’ Τιμόθεον: γ’ 16. «Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα· ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη.»

«Μυστήριον της ευσεβείας» λοιπόν, κάτι το οποίον δέν μπορούν –ή δέν θέλουν- να το κατανοήσουν και να το δεχθούν οι μουσουλμάνοι, και όχι μόνο (και κάποιοι Χριστιανοί το κάνουν… δίχως να ανφερθώ στούς λεγόμενους Μάρτυρες τού Ιεχωβά όπου μακράν απέχουν από την κατανόηση τής Βίβλου), «των οποίων απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου (ο διάβολος) ετύφλωσε τον νούν, διά να μη επιλάμψη εις αυτούς ο φωτισμός του ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, όστις είναι εικών του Θεού» [Β’ Κορινθίους: δ’ 4] που μας λέει ο Απ. Παύλος.

 

Στον Προφήτη Ησαΐα διαβάζουμε αυτό που υποστηρίζουν οι μουσουλμάνοι αυτοί, στο εν λόγω βίντεο.

Ησαΐας: μδ’ 6. «Ούτω λέγει Κύριος ο Βασιλεύς του Ισραήλ και ο Λυτρωτής αυτού, ο Κύριος των δυνάμεων· Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος· και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός».

Ποιός όμως είναι αυτός ο «πρώτος και ο έσχατος» Θεός; Το βλέπουμε ευθύς αμέσως στην Αποκάλυψη α’ 8, 11 και 17-18, όπου λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι…

«Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ»(η ιδιότητα του Θεού) [εδάφιο 8].

«Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος» [εδάφιο 11].

«Μη φοβού· εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζων, και έγεινα νεκρός, και ιδού, είμαι ζων εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν» [εδάφια 17-18] ο οποίος δηλαδή είναι ο Ιησούς Χριστός.

 

Επίσης…

Αποκάλυψις: δ’ 8. «Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο ην και ο ων και ο ερχόμενος».

Ο Θεός ο Παντοκράτωρ που είναι ο ερχόμενος. Ποιός θα έρθει λοιπόν και πάλι στην δεύτερη παρουσία; Ο Ιησούς Χριστός θα έρθει ως Θεός ο Παντοκράτωρ.

Καθώς και..

Αποκάλυψις: ια’ 17. «Ευχαριστούμέν σοι, Κύριε Θεέ παντοκράτωρ, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, διότι έλαβες την δύναμίν σου την μεγάλην και εβασίλευσας».

Ο Ιωάννης μας μεταφέρει τα λόγια του «άπιστου» Θωμά όταν είδε τον Αναστημένο Ιησού Χριστό, όπου και προσκυνώντας Τον, είπε:

Ιωάννης: κ’ 28-29. «Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν· Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσας· μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν».

Οι παρουσιαστές του βίντεο μας λένε ότι ποτέ ο Ιησούς δέν απεκάλεσε τον εαυτό Του Θεό. Μπορούν όμως εξίσου να μας πούν γιατί δέν αρνήθηκε ο Ιησούς αλλά αποδέχθηκε τα λόγια του Θωμά λέγοντας Τον «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου;». Πώς αποκαλείς κάποιον Θεό σου εάν δέν είναι Θεός; Θα δεχόταν την «βλασφημία» αυτή ο Ιησούς από τον Θωμά εάν πράγματι δέν είναι Θεός;

Στην πρώτη του επιστολή ο Ιωάννης μας αναφέρει τα εξής συναρπαστικά για την Θεότητα του Κυρίου μας που την αρνούνται οι μουσουλμάνοι φίλοι μας…

Α’ Ιωάννου: ε’ 20. «Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν τον αληθινόν· και είμεθα εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος.»

Δηλαδή, ο Ιησούς μας εγνώρισε τον αληθινό Θεό και είμαστε μ’ Αυτόν δια του Ιησού Χριστού όπου Αυτός είναι ο αληθινός Θεός!!! Είναι αυτό το λεγόμενο «Μυστήριον της ευσεβείας» που διαβάσαμε στον Τιμόθεο παραπάνω, κάτι το οποίον οι αμαθείς και οι αστήριχτοι μουσουλμάνοι δέν μπορούν ή δέν θέλουν να κατανοήσουν αυτό το μυστήριο.

Ο Ιωάννης και πάλι στο ομώνυμο Ευαγγέλιο του μας μεταφέρει τα λόγια που ειπώθηκαν μεταξύ του Κυρίου και του μαθητού Του Φιλίππου.

Ιωάννης: ιδ’ 7-9. «Εάν εγνωρίζετε εμέ, και τον Πατέρα μου ηθέλετε γνωρίσει. Και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος· Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Τόσον καιρόν είμαι μεθ' υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα· και πως συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον Πατέρα;»

Η Θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αγαπητέ Παναγιώτη Ιακώβου είναι διάσπαρτη μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού παρόλο που οι μουσουλμάνοι την αρνούνται με –δήθεν- «επιχειρήματα».

 

Συνεχίζουμε τις αποδείξεις…

Η τιμή ανήκει μόνο στον Θεό, και κατά συνέπεια, εάν ο Χριστός δέν είναι Θεός τότε η τιμή δέν του ανήκει. Όμως, ο Ίδιος ο κύριος, ώς Θεός που είναι, διατάζει να Τον τιμούμε όπως τιμούμε τον Πατέρα Θεό. Μας μεταφέρει ο Ιωάννης τα εξής λόγια…

Ιωάννης: ε’ 23. «διά να τιμώσι πάντες τον Υιόν καθώς τιμώσι τον Πατέρα. Ο μη τιμών τον Υιόν δεν τιμά τον Πατέρα τον πέμψαντα αυτόν».

Ο Απόστολος Παύλος τονίζει –μήπως και το καταλάβουν και οι φίλοι μας οι μουσουλμάνοι- τα εξής:

Ρωμαίους: θ’ 5. «…εκ των οποίων εγεννήθη ο Χριστός το κατά σάρκα, ο ων επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας· αμήν».

Ο Τίτος στην ομώνυμη επιστολή του και στο β’ κεφάλαιο εδάφιο 13, μας λέει:

«προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού».

Ο Θεός δια στόματος Ησαΐου [Ησαΐας: μγ’ 11], λέει ότι:

«Εγώ, εγώ είμαι ο Κύριος· και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει»,

και όμως, στις Πράξεις των Αποστόλων, δ’ 12, διαβάζουμε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος Σωτήρας, όπου και το εδάφιο…

«Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν».

Ο Ιούδας επίσης, στην ομώνυμη επιστολή του και στο εδάφιο 4, μας βεβαιώνει την Θεότητα του Κυρίου μας με τα εξής λόγια:

«Διότι εισεχώρησαν λαθραίως τινές άνθρωποι, οίτινες ήσαν παλαιόθεν προγεγραμμένοι εις ταύτην την καταδίκην, ασεβείς, μεταστρέφοντες την χάριν του Θεού ημών εις ασέλγειαν, και αρνούμενοι τον μόνον δεσπότην Θεόν και Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν»

όπως δηλαδή αγαπητέ Παναγιώτη και οι συνάδελφοι σου μουσουλμάνοι Τον αρνούνται και είναι καταδικασμένοι «εις ταύτην την καταδίκην».

Ο Προφήτης Ησαΐας, μας μεταφέρει την γνωστή αλλά και θαυμαστή προφητεία για τον ερχομό του Χριστού με τα εξής λόγια:

«Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμω τας τρίβους του Θεού ημών» [Ησαΐας: μ’ 3].

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης [Ιωάννης: α’ 22-23], αναφερόμενος στα λόγια του Βαπτιστή Ιωάννη που ετοίμαζε τον δρόμο του Ιησού Χριστού, γράφει τα εξής:

«Εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ευθύνατε την οδόν του Κυρίου, καθώς είπεν Ησαΐας ο προφήτης»,

και βλέπουμε να υποστηρίζει ότι, τα λόγια του Ησαΐα για την οδό «του Θεού ημών» βρίσκουν εφαρμογή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως τον Θεόν ημών.

Οι εν λόγω μουσουλμάνοι στο βίντεο αυτό υποστηρίζουν ότι δέν μπορεί ο Θεός να γεννηθεί και κατά συνέπεια δέν αποδέχονται την Θεότητα του Χριστού ο Οποίος γεννήθηκε κατά σάρκα. Αγνοούν φαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση δέν γεννήθηκε ο Θεός Λόγος αλλά ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος. Ο Λόγος όμως του Θεού μας λέει δια στόματος Ησαΐου και πάλι, τα εξής:

«Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης» [Ησαΐας: θ’ 6].

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, στο Ευαγγέλιο του [α’ 21] γράφει για τον «παιδίον που εγεννήθη» και τα εξής: «Θέλει δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν…»·

Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, στα Εβραϊκά το Όνομα Ιησούς σημαίνει «Ο Θεός Σώζει» και το Όνομα Εμμανουήλ (άλλη επωνυμία για τον Ιησού Χριστό) σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας», όπου και γράφει ο Ματθαίος α’ 23:

«Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Μεθ' ημών ο Θεός».

Στο βίντεο αυτό αγαπητέ Παναγιώτη Ιακώβου, σκόπιμα οι μουσουλμάνοι –εκτός αν δέν γνωρίζουν- αναφέρονται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού ο Οποίος έλεγε ότι τον Θεό δέν μπορεί να τον δεί άνθρωπος και να ζήσει και έτσι αρνούνται ότι ο Χριστός είναι Θεός εφόσον Τον έβλεπαν οι άνθρωποι. Επίσης, για την λέξη Τριάδα που δέν υπάρχει στην Βίβλο, μπορούν να δούν την έννοια της σε διάσπαρτα εδάφια που υποστηρίζουν κάτι τέτοιο άσχετα αν δέν αναγράφεται αυτολεξεί. Οι Ιουδαίοι, που είναι μονοθεϊστικός λαός, δέν θα έγραφαν κάτι τέτοιο δίδοντας την εντύπωση στους Εθνικούς ότι υποστηρίζουν την πολυθεΐα και έτσι η Τριαδική Θεότητα [Πατήρ Υιός και Άγιον Πνεύμα] περικλείεται στον Έναν Θεό.

Ο καλεσμένος της εκπομπής αυτής δείχνει να γνωρίζει την Βίβλο γι αυτό εξάλλου και με «ευκολία» αναφέρεται στο περιεχόμενο Της, όμως αγνοεί –παρόλο την γνώση του- την βασική διδασκαλία Της.

 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

Εάν γι’ αυτούς ο Χριστός δέν μπορεί να είναι Θεός, και εγώ με παρρησία τους λέω ότι ο Μωάμεθ τους ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ ΘΕΟΥ αλλά προφήτης κάποιου άλλου θεού. Ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία Του με βάση την ΑΓΑΠΗ (Αγαπάτε τους εχθρούς σας είπε ο Κύριος) ενώ ο Μωάμεθ ίδρυσε την θρησκεία του με το σπαθί και το μίσος ενάντια στους μή μουσουλμάνους (σκοτώστε τους απίστους, διακηρύττουν). Δέν νομίζεις ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους δύο ιδρυτές;

Στο Κοράνι υπάρχουν 99 όμορφα και υπέροχα ονόματα για τον Θεό, αλλά δέν υπάρχει δυστυχώς ο Θεός ΑΓΑΠΗ. Αυτή η ιδιότητα του Θεού απουσιάζει από το Κοράνι γι αυτό και αρέσκονται στο μίσος ζητώντας τον θάνατο του «άπιστου».

Ενθυμείσαι πιστεύω τον αμερικάνο Ευαγγελικό πάστορα που απείλησε ότι θα κάψει το Κοράνι δημόσια, ποιά ήταν η αντίδραση των μουσουλμάνων; Φόβο και τρόμο σκορπούν στο διάβα τους ζητώντας να κατακυριεύσουν την ανθρωπότητα και όλα αυτά με το «σπαθί» τους και όχι με την ΑΓΑΠΗ, μιά ιδιότητα του Θεού που όπως προείπα την αγνοούν, γι’ αυτό και απείλησαν την ζωή του πάστορα εάν έκανε πράξη τα λόγια του. Έως και η αμερικάνικη κυβέρνηση φοβήθηκε πως με την πράξη αυτή μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή πολλών αμερικάνων στρατιωτών στα μουσουλμανικά εδάφη, λόγω της αγριότητας και του μίσους που τρέφουν αυτοί οι θρησκευόμενοι φανατισμένοι μουσουλμάνοι.

Επίσης, δεν υπάρχει άλλη θρησκεία στον κόσμο που να έχει το δόγμα του ιερού πολέμου Τζιχάντ. Αυτό το δόγμα με την έκκληση για ιερό πόλεμο κατά των απίστων υποχρεώνει τους πιστούς μουσουλμάνους σε μια «δικαιολογημένη» σύγκρουση, με το βραβείο του τελικού παραδείσου. Ο πόλεμος στο όνομα του Αλλάχ είναι πλήρως αποδεκτός για τους περισσότερους μουσουλμάνους.

Ο κατάλογος των Ισλαμικών τρομοκρατικών επιθέσεων είναι πολύ μεγάλος. Η καταστροφή που προκάλεσαν στους δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη, στη συνέχεια με τις επιθέσεις στη Μαδρίτη, μαρτυρούν την καταστροφική μανία τους. Τρομοκρατικές επιθέσεις εν ψυχρώ διαπράττονται από Τσετσένους Μουσουλμάνους, μαζί με τις δύο βομβιστικές επιθέσεις στο Μπαλί, η επίθεση στην Κένυα, τους περιβόητους βομβαρδισμούς στο Μετρό του Λονδίνου και άλλες βιαιότητες στον κόσμο μαρτυρούν την σατανική επιρροή στους ανθρώπους αυτούς, μαζί με την άρνηση της Θεότητος του Ιησού Χριστού.

Αναγνωρίζω φυσικά και τους ήπια πιστούς στην μουσουλμανική θρησκεία οι οποίοι εναντιώνονται στην δολοφονική τακτική του φανατισμένου όχλου, και πληρώνουν δυστυχώς και αυτοί το τίμημα της Ισλαμοφοβίας που δημιουργήθηκε (καθώς λένε από τον δυτικό κόσμο και όχι απ’ αυτούς), όμως και αυτοί μακράν απέχουν από την αλήθεια του Θεού και έχουν ανάγκη να διδαχθούν σωστά το Ευαγγέλιο του Χριστού, του Χριστού της Αγίας Γραφής όμως και όχι της «Χριστιανικής» θρησκείας η οποία με τον τρόπο της διώχνει από κοντά της και τους ίδιους τους Χριστιανούς.

 

Ο ΜΟΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (;)

Ο Μωάμεθ ήταν απόλυτα πεπεισμένος ότι είχε σταλεί από τον Αλλάχ ως ο τελευταίος προφήτης σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με το Κοράνιο, αυτός είναι η «σφραγίδα» των προφητών. Πιστεύουν οι μουσουλμάνοι ότι το Κοράνιο είναι ένα αιώνιο βιβλίο που στον ουρανό προϋπήρχε όλων των άλλων θρησκειών και μέσα από τον αρχάγγελο Γαβριήλ είχε δοθεί στον Μωάμεθ. Μερικοί θεολόγοι Ισλαμιστές προχωρούν μάλιστα τόσο μακριά ώστε διδάσκουν την αιώνια προΰπαρξη του Μωάμεθ, ενώ τώρα ακούμε ότι γι’ αυτούς ο Χριστός δέν προϋπήρχε. Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ.

Ο Ιησούς Χριστός μας υπόσχεται τον Παράδεισο όταν τον δεχθούμε ως προσωπικό μας Σωτήρα ενώ ο Μωάμεθ δέν μπορούσε να πεί κάτι τέτοιο, γι αυτό και οι μουσουλμάνοι δέν τολμούν να πούν με σιγουριά ότι ο Μωάμεθ βρίσκεται στον ουρανό. Εξ’ άλλου, σε όποιο τάφο θρησκευτικού ηγέτη και να πάμε θα βρούμε την σωρό του εκεί, ενώ ο Τάφος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι άδειος, διότι ο Κύριος μας και Θεός μας Αναστήθηκε από τους νεκρούς και έτσι τελείωσε το έργο της σωτηρίας μας. Μόνον ο Θεός μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο και όχι άνθρωπος.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ "ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ"

Ακούμε στο βίντεο να υποστηρίζουν οι μουσουλμάνοι αυτοί ότι ο Θεός δέν έχει παιδί και εφόσον το παιδί πεθαίνει άρα και ο πατέρας πεθαίνει, ενώ ο Θεός δέν πεθαίνει και κατά συνέπεια δέν μπορεί ο Χριστός ο Οποίος πέθανε να είναι Θεός. Είναι γελοίοι όμως αυτοί οι ισχυρισμοί τους διότι δέν έχει αυτή την έννοια της φυσικής σχέσης η φράση «Υιός του Θεού».

Αναφερόμενος ο καλεσμένος «πολύξερος» μουσουλμάνος στην περίπτωση του πλούσιου που απεκάλεσε τον Κύριο «Διδάσκαλε αγαθέ» (Master στα αγγλικά), μας λέει ότι ο Ιησούς του είπε γιατί με αποκαλείς «Master» διότι μόνον ο Θεός είναι «Master», και μ’ αυτό θέλει να μας αποδείξει ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δέν είναι Θεός. Αυτό όμως μας λέει η περικοπή εκείνη;

Είπε ποτέ ο Κύριος στον πλούσιο νέο «γιατί με αποκαλείς διδάσκαλο -«Master»-; Όχι, αλλά τί του είπε; Του είπε «Τι με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ειμή εις, ο Θεός». Η ίδια απάντηση υπάρχει καί στο Ματθαίος: ιθ’ 16, και στο Μάρκος: ι’ 17 αλλά καί στο Λουκάς: ιη’ 18. Ο νέος εκείνος έβλεπε τον Κύριο σαν έναν άνθρωπο και καλό διδάσκαλο και όχι σαν Θεό γι αυτό και ο Κύριος μας δέν αποδέχθηκε την ιδιότητα του Αγαθού διδασκάλου ανθρώπου, διότι μόνον ο Θεός είναι Αγαθός, ενώ αποδέχθηκε την ομολογία του Θωμά «ο Κύριος μου και ο Θεός μου» διότι ο Θωμάς Τον είδε ως Θεό και όχι ως άνθρωπο αγαθό όπως ο νέος εκείνος Τον έβλεπε. Άρα και σ’ αυτό το σημείο αυτοί οι μουσουλμάνοι διαστρέβλωσαν την αλήθεια μή αναγνωρίζοντας την ως έχει.

Προς το τέλος της εκπομπής ο παρουσιαστής προτρέπει τους τηλεθεατές λέγοντας: «Worship God Alone & not His Creations»,δηλαδή, να υπηρετείτε ή να λατρεύετε μόνον τον Θεό και όχι την δημιουργία Του –όπου και είναι σωστό αυτό- όμως μ’ αυτό θεωρούν τον Χριστό ως δημιούργημα –κτίσμα- του Θεού, ενώ ο Λόγος του Θεού –που οι μουσουλμάνοι αυτοί τον επικαλούντο καθ’ όλη την διάρκεια της εκπομπής- μας λέει το εξής για τον Ιησού Χριστό:

«πάντα δι αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν» [Ιωάννης: α’ 3].

Μπορούν οι φίλοι μας αυτοί να μας ερμηνεύσουν το εδάφιο αυτό; Τα πάντα έγειναν, μας λέει ο Ιωάννης, μέσω του Ιησού Χριστού και χωρίς Αυτόν, τον Ιησού Χριστό, ΔΕΝ ΕΓΕΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠ’ ΟΤΙ ΕΓΕΙΝΕ, και πώς μπορούμε να πούμε ότι ο Χριστός «έγεινε – δημιουργήθηκε» εφόσον τα πάντα έγειναν δι’ Αυτού; Μήπως Αυτός δημιούργησε και τον… εαυτό Του;

Γελοία λοιπόν και ανάξια λόγου τα μουσουλμανικά «επιχειρήματα» ενάντια στην Θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο εχθρός της ψυχής μας διάβολος, εφόσον δέν κατάφερε να εμποδίσει τον Ιησού Χριστό να εκτελέσει το έργο της σωτηρίας μας, βάλθηκε στο να υποβαθμίσει το έργο αυτό και να αποπροσανατολίσει την ανθρώπινη ψυχή από το πρόσωπο του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού (βλέπε τα λόγια του Θωμά στο Ιωάννης: κ’ 28-29), και να Τον κατατάξει στα κτίσματα του Θεού χρησιμοποιώντας ως όργανα του διάφορες ομάδες και θρησκείες ανθρώπων, όπως τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, τους μουσουλμάνους κ.α. Αυτό σκοπό έχει να φέρει σε σύγχυση τον άνθρωπο και να αναρωτιέται εάν ο Χριστός δέν είναι Θεός αλλά μόνον άνθρωπος, τότε η σωτηρία μας προέρχεται από έναν άνθρωπο; Γίνεται αυτό πιστευτό; Επόμενο είναι λοιπόν, ότι, όταν η αμφιβολία φωλιάσει στην καρδιά του ανθρώπου τότε ευκολότερα αρνείται τον Ιησού Χριστό ως τον ΘΕΟ και προσκολλάται σε διάφορες θρησκείες που του «γαργαλίζουν» την ακοή, δημιουργημένες από τον ίδιο τον διάβολο.

Αυτά μπορείς αγαπητέ Παναγιώτη να τα χρησιμοποιήσεις ως αντίλογο στα αστήρικτα επιχειρήματα των μουσουλμάνων για την μή Θεότητα του Ιησού Χριστού, και αν δέν τα δεχθούν, κράτησε τα για τον εαυτό σου ούτως ώστε να είσαι στέρεος στην αλήθεια του Ευαγγελίου και να μή μπορεί κανείς να σε κλονίσει από τον στηριγμό σου, και ο Θεός θα σε καθοδηγεί όσο μένεις μαζί Του.

Εύχομαι και προσεύχομαι να ανοίξει ο Θεός τα μάτια όλων μας για να δούμε την αλήθεια Του και να την δεχθούμε ως έχει.

 
Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
 
Με αγάπη Χριστού
Γιώργος Οικονομίδης
sporeas.gr
 
 
Για περισσότερες Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Δείτε την Κατηγορία μας:
 
ΡΩΤΑΤΕ καί ΑΠΑΝΤΑΜΕ
 
 
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.