Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ… «εκπέμπει την φωνήν αυτής»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΓΟΥΛΟΣ, Ο ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΟΣ


Αντί προλόγου

Επειδή αρκετά ασχολήθηκε ο «Σπορέας» με τον κ. Νικόλαο Μαυρομάγουλο της «ορθόδοξης(;)» Ιστοσελίδας Ο.Ο.Δ.Ε., γνωστοποιούμε τους αναγνώστες μας/τους ότι η εν λόγω Ιστοσελίδα καθώς και ο εν λόγω κύριος, ΔΕΝ αναγνωρίζονται από την Εκκλησία της Ελλάδος (που βάλθηκε η ΟΟΔΕ να υπερασπίσει!!!), και καθώς δήλωσε και ο π. Κυριακός Τσουρός, υπεύθυνος του «Αντιαιρετικού αγώνος» δεν αγγίζουν τα γραφόμενα της ΟΟΔΕ την Ορθόδοξη Εκκλησία και καμία σχέση δεν έχει η Ιερά Σύνοδος με τα δημοσιεύματα της ΟΟΔΕ. «Είναι και απορίας άξιον», είπε, «γιατί να σκαλίζει ο Μαυρομάγουλος μια υπόθεση μισού και πλέον αιώνα» (υπόθεση Χαραλαμπάκη). Πέραν τούτου, εύλογο είναι ότι οι αναγνώστες της ΟΟΔΕ, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε ότι διαβάζουν από τους εν λόγω… «χριστιανούς» της Ο.Ο.Δ.Ε.

 

Εισαγωγή

Το άρθρο για την Αγία Γραφή

Το άρθρο μου περί της Αγίας Γραφής, δείχνει καθαρά πως πρόκειται για συγγραφή άρθρου, και μέσα από αυτό απαντάω και στις 10 «περιβόητες» ερωτήσεις της ΟΟΔΕ που μου τέθηκαν. Σκόπιμα όμως ο Νικόλας Μαυρομάγουλος απομονώνει παραγράφους του άρθρου μου αλλοιώνοντας το, και με ειρωνικά σχόλια προσπαθεί να με παρουσιάσει όπως αυτός θέλει και επιδιώκει. Ο καλοπροαίρετος όμως αναγνώστης, διαβάζοντας το άρθρο μου αυτό ΕΔΩ, καθώς και την απάντηση του Μαυρομάγουλου, είναι σε θέση πλέον να συμπεράνει και να αποφασίσει περί του «Σπορέα» και περί της «Ο.Ο.Δ.Ε.». Αν και ο Μαυρομάγουλος εμμέσως πλην σαφώς παραδέχεται ότι πρόκειται για άρθρο και όχι απ’ ευθείας απάντηση λέξη προς λέξη, χαρακτηρίζει το άρθρο μου αυτό λέγοντας ότι:

 • «Είναι μία τρύπα στο νερό! Γενικολογίες και “αρλουμπλογίες”, γεμάτες αοριστίες και λογικά άλματα».

Και συνεχίζει λέγοντας:

 • «Τόσο ανόητη είναι αυτή η “απάντηση”, που αναρωτηθήκαμε αν αξίζει καν να ασχοληθούμε με αυτή!»

Αφού όμως διαβάσεις φίλε αναγνώστη το άρθρο μου, εσύ θα αποφασίσεις αν συμφωνείς με τον Μαυρομάγουλο ή όχι. Λίγα μόνο από τα τόσα του άρθρου μου που παραποίησε ο Μαυρομάγουλος, είναι και τα παρακάτω. Σας παρουσιάζει ο «χριστιανός» αυτός δείγμα παραγράφων μου και σχολιάζει όπως αυτός θέλει και όποτε θέλει. Μας λέει λοιπόν:

(Παραθέτω κείμενα από την “απάντηση” της ΟΟΔΕ)

 

 Είναι η Αγία Γραφή καταστατικό πίστεως;

Σπορέας: “Συνεχίζουμε όμως με περισσότερες(!!!) αποδείξεις περί των Θεόπνευστων Ιερών Γραμμάτων, που απαρτίζουν το μοναδικό στην ανθρώπινη Ιστορία βιβλίο, που λέγετε ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, και περιλαμβάνει ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ.

(Α’ Τιμόθεον: δ’ 13-16) Έως να έλθω, καταγίνου εις την ανάγνωσιν, εις την προτροπήν, εις την διδασκαλίαν… Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, διά να ήναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Πρόσεχε εις σεαυτόν και εις την διδασκαλίαν, επίμενε εις αυτά· διότι τούτο πράττων και σεαυτόν θέλεις σώσει και τους ακούοντάς σε.”

ΟΟΔΕ: Σε τι παρουσίασε άραγε αποδείξεις, για να λέει ότι θα παρουσιάσει “περισσότερες”; Είδατε εσείς καμία απόδειξη για οτιδήποτε από αυτά στα οποία ερωτήθηκε;Στα παραπάνω εδάφια, βλέπετε πουθενά να μιλάει για την Αγία Γραφή; Όταν δηλαδή κάποιος λέει σε κάποιον: “μελέτα”, πρέπει κατ’ ανάγκην να μιλάει για την Αγία Γραφή; Χαθήκανε τα υπόλοιπα κείμενα, είτε Θεόπνευστα, είτε μη Θεόπνευστα;Βλέπετε πόσο σοβαρό πρόβλημα λογικής έχουν οι Προτεστάντες; Μιλάμε για πλήρη παραλογισμό και σύγχυση!

 

Εκτός από το Α’ Τιμόθεον, έχω και πλείστες άλλες αποδείξεις εδαφίων που δίνω στο άρθρο μου μαζί με κάποια σχόλια μου τα οποία ακολουθούν το Α’ Τιμόθεον. Εδώ όμως η ανηθικότητα του Μαυρομάγουλου, απομονώνει και σας παρουσιάζει μόνο ένα εδάφιο μου (που δίχνει ως «άσχετο» περί περισσοτέρων αποδείξεων) προβαίνοντας και στα παραπάνω ειρωνικά σχόλια του διαστρεβλώνοντας στην κυριολεξία το γραπτό μου. Αυτό είναι και πρόστυχο και ανήθικο και άτιμο, άρα εντελώς αντιχριστιανικό. ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ, Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΓΟΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ.

Τα παρακάτω όμως εδάφια ανήκουν στην ενότητα των αποδείξεων της Θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής που ακολουθούσαν αμέσως μετά από το Α’ Τιμόθεον, τα οποία ο Μαυρομάγουλος απέκοψε από την ενότητα.

 • (Ιωάννης: ιδ’ 26) ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς. (Η οδηγία του Αγίου Πνεύματος συνέβαλε στην συγγραφή του Λόγου του Θεού)
 • (Α’ Θες/νικείς: β’ 13) Διά τούτο και ημείς ευχαριστούμεν τον Θεόν αδιαλείπτως, ότι παραλαβόντες τον λόγον του Θεού, τον οποίον ηκούσατε παρ’ ημών, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς, λόγον Θεού, όστις και ενεργείται μεταξύ υμών των πιστευόντων.
 • Ένα βασικό σημείο του δόγματος της θεοπνευστίας της Βίβλου, είναι και το, Β’ Τιμόθεον: γ’ 16, «πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν». Η ίδια η λέξη θεόπνευστος, που σημαίνει ο εμπνευστής υπό του Θεού, ο κατά θείαν έμπνευσιν γενόμενος, συνηγορεί στον ορισμό του Αποστόλου Παύλου, «πάσα γραφή θεόπνευστος». Ο Παύλος συμβουλεύει τον Τιμόθεο να μένει στα γεγραμμένα της Βίβλου, όπου και τα ονομάζει τα «Ιερά γράμματα».
 • Ας δούμε ακριβώς τα λόγια του Παύλου προς τον Τιμόθεο, από το εδάφιο 14 έως και το 17 στην Β’ Τιμόθεον επιστολή, κεφ:γ’: «Αλλά συ μένε εις εκείνα, τα οποία έμαθες και επιστώθης, εξεύρων παρά τίνος έμαθες, και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν»
 • Και άλλη μαρτυρία –από τις τόσες που έχουμε- μας δίνει ο Λόγος του Θεού στις Παροιμίες λ’ 5-6: «Πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος· είναι ασπίς εις τους πεποιθότας επ’ αυτόν. Μη προσθέσης (σ. “Σπ”: όποιες παραδόσεις) εις τους λόγους αυτού· μήποτε σε εξελέγξη, και ευρεθής ψεύστης».
 • ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ ΤΗΣ, ΑΛΛΑΞΕ Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΦΑΝΕΡΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ. ΝΑΙ, Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΗ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΟΛΟΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, ΚΑΙ ΜΟΝΟ Σ’ ΑΥΤΟΝ.
 • Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συνεχίσω με περισσότερα και βαθύτερα για την Θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, διότι στον καθένα που υπάρχει έστω και λίγο ίχνος αγάπης για τον Θεό, αρκούν αυτά τα λίγα, όσον αφορά τις ερωτήσεις υπ’ αριθ. 1,2,9 και 10. Ένα τέτοιο Θεόπνευστο Βιβλίο είναι πράγματι το καταλληλότερο «Καταστατικό Πίστεως» (απάντηση: 1η). Από Αυτό το Βιβλίο μαθαίνουμε την ΑΛΗΘΕΙΑ διότι ότι ακούμε και διαβάζουμε πρέπει πρώτα να τα περνάμε από το «κόσκινο» των Γραφών. Αυτό ακριβώς έκαναν και οι Βεροιείς όταν δέχτηκαν τους διωγμένους από τους Ιουδαίους Παύλο και Σίλα, και ενώ άκουγαν τα λεγόμενα υπ’ αυτών: “… εδέχθησαν τον λόγον μετά πάσης προθυμίας, εξετάζοντες καθ’ ημέραν τας γραφάς αν ούτως έχωσι ταύτα(Πράξεις Αποστόλων: ιζ’ 10-11). Είναι δίχως άλλο «Ο Λόγος του Θεού» (απάντηση: 2η), μας αποδεικνύεται «Η Θεοπνευστία του» (απάντηση: 9η), καθώς επίσης, εν συγκρίσει με τις ανθρώπινες παραδόσεις, είναι πράγματι το Βιβλίο αυτό «η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ» (απάντηση: 10η).»

Αυτές ήταν «οι περισσότερες αποδείξεις» που έδωσα για την Θεοπνευστία της Γραφής, ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΕΩΣ, αλλά ο Μαυρομάγουλος προτίμησε να τα διαστρεβλώσει τα πράγματα για να φανεί «ανώτερος» (που αν ήταν –απ’ ότι είναι- θα τον τιμούσα), ενώ τα εδάφια μετά από το Α’ Τιμόθεον τα παρουσιάζει στην συνέχεια με δήθεν σχολιασμό του, ενώ ήδη έκανε την «ζημιά» του με ένα μόνο εδάφιο μου που σας παρουσίασε γράφοντας:

 • «Σε τι παρουσίασε άραγε αποδείξεις, για να λέει ότι θα παρουσιάσει “περισσότερες”; Είδατε εσείς καμία απόδειξη για οτιδήποτε από αυτά στα οποία ερωτήθηκε;».

Πέραν τούτου, είναι περιττό να σχολιάσω ένα προς ένα τα ανόητα «επιχειρήματα» του Μαυρομάγουλου περί της δήθεν αδυναμίας μου για απάντηση στα «ερωτήματα» του, διότι η απάντηση μου δόθηκε μέσα από το άρθρο μου για την Αγία Γραφή που δεν ήταν αποκλειστικά απάντηση κατά ερώτηση (θα ήταν κουτό αυτό με τον τρόπο που το ζητά ο Μαυρομάγουλος), αλλά άρθρο που απαντάει γενικά στις 10 κακοπροαίρετες ερωτήσεις της ΟΟΔΕ.

Εδώ όμως δεν μπορώ να μη επαναλάβω την παραφροσύνη του Μαυρομάγουλου, που ανάφερα και σε προηγούμενα μου άρθρα, ότι, ενώ αυτός μας ζητάει να του δείξουμε πού άραγε γράφει η Αγία Γραφή τα όσα υποστηρίζουμε (εννοεί κατά γράμμα), αντίθετα αυτός ο ίδιος γράφει ότι αυτά που υποστηρίζει ο Μαυρομάγουλος, οι Προτεστάντες έχουν την απαίτηση να τα γράφει μέσα η Αγία Γραφή. Και συνεχίζοντας μας λέει ότι, το να γράφει η Αγία Γραφή αυτά που ο Μαυρομάγουλος υποστηρίζει, είναι χωρίς άλλο… ΑΙΡΕΣΗ!!! Ε, λοιπόν, ο αλλοπροσαλλισμός του ανθρώπου αυτού δεν περιγράφεται.

Επίσης, για την Αγία Γραφή ως Λόγο Θεού, δείτε τι έγραψα εγώ και τι ο Μαυρομάγουλος:

 

Σπορέας: “(Α’ Θες/νικείς: β’ 13) Διά τούτο και ημείς ευχαριστούμεν τον Θεόν αδιαλείπτως, ότι παραλαβόντες τον λόγον του Θεού, τον οποίον ηκούσατε παρ’ ημών, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς, λόγον Θεού, όστις και ενεργείται μεταξύ υμών των πιστευόντων.”

ΟΟΔΕ: Πλήρης παραφροσύνη! Το εδάφιο μιλάει για λόγο Θεού που ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ, (άρα προφορικό), και ο Σπορέας το εφαρμόζει στο γράμμα της Αγίας Γραφής! Έναν γιατρό!

 

Μάλλον τον γιατρό που επικαλείται ο Μαυρομάγουλος, σίγουρα τον χρειάζεται. Τον λυπάμαι.

Νομίζοντας όμως ο Μαυρομάγουλος ότι συνεχίζει να μου «απαντάει», γράφει:

 

Οι νηστείες Τετάρτης και Παρασκευής, όχι μόνο δεν είναι αντίθετες από την Αγία Γραφή, αλλά είναι θεσμοθετημένες από τον Ίδιο τον Κύριο! Στην Αγία Γραφή αναφέρονται τα λόγια του για τους Χριστιανούς μαθητές Του: “Θάρθουν, όμως, ημέρες, όταν θα αφαιρεθεί απ’ αυτούς ο νυμφίος, και τότε θα νηστεύσουν” (Ματθαίος 9/θ: 15). Οι ημέρες κατά τις οποίες “αφαιρέθηκε” από εμάς ο Κύριος, είναι η Τετάρτη και η Παρασκευή. Την Τετάρτη προδόθηκε, και αφαιρέθηκε από τους μαθητές Του, και την Παρασκευή θανατώθηκε, και αφαιρέθηκε από τη γη των ζώντων. Και αυτή ακριβώς η συνήθεια, είναι καταγραμμένη και στο πρωτοχριστιανικό κείμενο της Διδαχής των Αποστόλων, που γράφτηκε στην εποχή των Αποστόλων, δείχνοντας ότι η Ορθόδοξη παράδοση ήταν σε χρήση των Εκκλησιών ήδη από την εποχή των αποστόλων, και ότι στην πραγματικότητα ο Προτεσταντισμός είναι που αντιφάσκει και στην Αγία Γραφή, και στην λοιπή ιερά παράδοση!

 

Εδώ ο Μαυρομάγουλος με την συνήθη παρερμηνεία του στα λόγια του Ευαγγελίου, αγγίζει τα όρια του παραλογισμού. Όταν αφαιρεθεί ο Νυμφίος από του Μαθητές τότε να νηστεύουν, είπε ο Κύριος, και η (παρα)λογική του Μαυρομάγουλου μας λέει ότι, εφ’ όσον Τετάρτη και Παρασκευή «αφαιρέθηκε» ο Κύριος από εμάς, θα πρέπει Τετάρτες και Παρασκευές μόνο να νηστεύουμε. Και ο παραλογισμός του Ορθολογισμού μας λέει ότι, «Η θάλασσα είναι νερό. Το νερό πίνεται, άρα και η θάλασσα πίνεται». Ε, λοιπόν, Νικόλα Μαυρομάγουλε, πιες αν μπορείς λίγο από την θάλασσα και μετά έλα να μιλήσουμε για προκαθορισμένες νηστείες.

Στην συνέχεια ο Μαυρομάγουλος, για το θέμα της άφεσης των αμαρτιών με αντάλλαγμα την ελεημοσύνη -όπως γράφει η «Διαδαχή των Αποστόλων»-, γράφει αναφερόμενος σε μένα τα εξής, χωρίς φυσικά από την αρχή κιόλας της «απάντησης» του να αναφέρει το όνομα μου, αλλά με προσφωνεί απλά… Προτεστάντη.

 

ΟΟΔΕ: Από πού να αρχίσει κανείς, και πού να τελειώσει, με την ασχετολογία του Προτεστάντη αυτού! Βιβλίο χρειάζεται κανείς, για να απαντήσει στις τόσο πυκνές ανοησίες που γράφει! Ας κάνουμε μία προσπάθεια, να απαντήσουμε τουλάχιστον στις χοντρότερες από αυτές:Α. Πού το βρήκε αυτό που ισχυρίζεται ο Σπορέας; Διαβάστε προσεκτικά τη Διδαχή των Αποστόλων εδώ. Πουθενά δεν θα βρείτε να λέει αυτό που ισχυρίζεται ο Σπορέας, ότι δήθεν κερδίζεται η άφεση των αμαρτιών μας μόνο (υπογράμμιση και έντονα του «Σπορέα») με την ελεημοσύνη. Μάλλον από τη φαντασία του το έβγαλε! Αντιθέτως, στη Διδαχή των Αποστόλων, θα δείτε να λέει το αντίθετο! Ότι η ελεημοσύνη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το Ευαγγέλιο: “τας ελεημοσύνας και πάσας τας πράξεις ούτω ποιήσατε, ως έχετε εν τω ευαγγελίω του κυρίου ημών“.

 

Ο Μαυρομάγουλος κάνει προσπάθεια να απαντήσει στις «χοντρότερες ανοησίες» μου, όπως μας λέει. Ας δούμε όμως αν πρόκειται για ανοησίες μου.

Εδώ ο Μαυρομάγουλος από την άγνοια του, σε ότι ο ίδιος δημοσιεύει (που σίγουρα δεν τα διαβάζει), μας δείχνει πως γράφει μόνο και μόνο για να καυχιέται ότι «ξοδεύει αρκετό μελάνι», και ενώ προτρέπει τους αναγνώστες του να διαβάσουν την «Διδαχή» ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ (sic), αυτός ούτε που την διάβασε έστω και… απρόσεκτα, και απορεί για το πού άραγε γράφει στην «Διδαχή των Αποστόλων» ότι, η ελεημοσύνη σε λυτρώνει από τις αμαρτίες σου (!!!) και εφ’ όσον ο ίδιος δεν το βλέπει, συμπεραίνει ότι δεν υπάρχει εκεί γραμμένο, κατηγορώντας με ότι το έβγαλα εγώ από την φαντασία μου, και το χειρότερο είναι ότι, στην εφευρετικότητα του Μαυρομάγουλου για διαστροφή των λόγων μου, προσθέτει και την λέξη «μόνο», όπως τόνισα παραπάνω μετά από τα κόκκινα γράμματα, κάτι που εγώ δεν υποστήριξα πως κάτι τέτοιο μας λέει η «Διδαχή», ότι δήθεν ΜΟΝΟ με την ελεημοσύνη «κερδίζεις» την άφεση αμαρτιών. Μάλλον όμως επειδή είναι βαθειά νυχτωμένος από την αρχαία Ελληνική γλώσσα δεν μπόρεσε να βρει το επίμαχο σημείο που ισχυρίζομαι. Βρίσκεται λοιπόν στη «Διδαχή των Αποστόλων: IV (4) 6» όπου λέει,«εάν έχης δια των χειρών σου, δώσεις λύτρωσιν αμαρτιών σου». Και για να μη δώσουμε στον Μαυρομάγουλο το ερέθισμα να παραποιήσει το νόημα των λέξεων, του (ξανα)γράφω την ερμηνεία που έδωσε και ο… ορθόδοξος μεταφραστής του έργου «Διδαχή των Αποστόλων» π. Μάρκος Φώσκολος:

 • «Εάν κατέχεις από την εργασία των χεριών σου, να δίνεις απ’ αυτά για την λύτρωση των αμαρτιών σου»,

και αυτό ο π. Φώσκολος το περιγράφει ως κοινή διδασκαλία του ιουδαϊσμού και του χριστιανισμού, πως η ελεημοσύνη «καλύπτει πλήθος αμαρτιών» («ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» Πατερικός Άμβωνας 3, σελίς: 151, στην επεξήγηση αρ: 72).

Πάνω σ’ αυτή την ερμηνεία του π. Φώσκολου αναφέρθηκα εγώ, ενώ ο Μαυρομάγουλος το «τράβηξε» σε άκρα αντίθεση. Το γνωρίζει αυτό ο Μαυρομάγουλος διότι το έγραψα εκεί που το διάβασε (αν το διάβασε), δηλαδή στο άρθρο μου για την Αγία Γραφή, αλλά καθώς βλέπουμε, ή το προσπέρασε σκόπιμα, ή δεν διάβασε ως έπρεπε το άρθρο μου. Άρα, είναι ανόητο να επιμένει στην ανόητη ανοησία του ο Μαυρομάγουλος και να ανοητεύει υποστηρίζοντας τον ανόητο ισχυρισμό του ότι δήθεν μέσα στο γραπτό αυτό της «Διδαχής», «Πουθενά δεν θα βρείτε να λέει αυτό που ισχυρίζεται ο Σπορέας, ότι δήθεν κερδίζεται η άφεση των αμαρτιών μας μόνο με την ελεημοσύνη». (Υπενθυμίζω εδώ ότι, η λέξη «μόνο» που υπογράμμισα, είναι προσθετική από τον Μαυρομάγουλο, για λόγους που γνωρίζουμε πλέον όσοι ασχολούμαστε μαζί του).

Στην παραπομπή Α’ Πέτρου δ: 8, του π. Φώσκολου για την δήθεν ελεημοσύνη, έδειξα ότι ο Απόστολος Πέτρος μιλάει εκεί για την ΑΓΑΠΗ που θα καλύψει πλήθος αμαρτιών και όχι η ελεημοσύνη όπως εσφαλμένα ερμηνεύει ο π. Φώσκολος, και ο Μαυρομάγουλος ειρωνικά με παρατηρεί ότι εφ’ όσον η ελεημοσύνη είναι αποτέλεσμα της αγάπης (ως «καλό» έργο), άρα για ελεημοσύνη μιλάει ο Πέτρος…(!!!).

Μήπως φίλε αναγνώστη χρειάζεται να επαναλάβω το «σλόγκαν» του παραλογισμού (Ορθολογισμού) για την θάλασσα που έγραψα παραπάνω; Δεν νομίζω να χρειάζεται διότι το συμπέρασμα σου για τον εν λόγω κύριο πιστεύω να το έχεις βγάλει προ πολλού.

Συνεχίζοντας την αναφορά μου στην Θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, ο Μαυρομάγουλος συνεχίζει και αυτός με την σειρά του να σχολιάζει με χλευασμό ηι’ αυτά πού έγραψα, γράφοντας στό άρθρο του:

 

Σπορέας: «Ένα βασικό σημείο του δόγματος της θεοπνευστίας της Βίβλου, είναι και το, Β’ Τιμόθεον: γ’ 16, «πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν». Η ίδια η λέξη θεόπνευστος, που σημαίνει ο εμπνευστής υπό του Θεού, ο κατά θείαν έμπνευσιν γενόμενος, συνηγορεί στον ορισμό του Αποστόλου Παύλου, «πάσα γραφή θεόπνευστος». Ο Παύλος συμβουλεύει τον Τιμόθεο να μένει στα γεγραμμένα της Βίβλου, όπου και τα ονομάζει τα «Ιερά γράμματα».

Ας δούμε ακριβώς τα λόγια του Παύλου προς τον Τιμόθεο, από το εδάφιο 14 έως και το 17 στην Β’ Τιμόθεον επιστολή, κεφ:γ’: «Αλλά συ μένε εις εκείνα, τα οποία έμαθες και επιστώθης, εξεύρων παρά τίνος έμαθες, και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν»

ΟΟΔΕ: Για άλλη μια φορά έχουμε πλήρη παρερμηνεία του χωρίου. Το χωρίο σημαίνει: “Κάθε Θεόπνευστο σύγγραμμα, είναι και ωφέλιμο…” Καμία σχέση ΜΟΝΟ με την Αγία Γραφή. Κάθε θεόπνευστο σύγγραμμα, σημαίνει ΚΑΘΕ. Δεν μιλάει εδώ ΜΟΝΟ για την Αγία Γραφή. Ούτε χρησιμοποιείται το οριστικό άρθρο, το οποίο βάζει πονηρά στη συνέχεια ο Σπορέας, για να κάνει το κείμενο να λέει: “όλη “η” Γραφή“. Και αυτή την παρερμηνεία τη λέει: “βασικό σημείο του δόγματος της θεοπνευστίας της Βίβλου”

 

Εδώ αξίζει να προσέξουμε ότι, τα λόγια του Παύλου στον Τιμόθεο μιλάνε για παρελθόν:

 • «Αλλά συ μένε εις εκείνα, τα οποία έμαθες και επιστώθης, εξεύρων παρά τίνος έμαθες, και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν» ( Β’ Τιμόθεον: γ’ 16).

Άρα, το «Πάσα Γραφή Θεόπνευστος» δεν εννοεί το κάθε γραπτό, αλλά αυτά που ο Τιμόθεος έμαθε και επιστώθη, από εκεί που τα έμαθε –όχι ΘΑ τα μάθει-, και ότι τα Ιερά Γράμματα που από βρέφος γνωρίζει –με την καθοδήγηση της μάμμης του Λωΐδας και εν τη μητρί του Ευνίκη- είναι η «ΠΑΣΑ ΓΡΑΦΗ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ». Τώρα τι λέει ο Μαυρομάγουλος και πως τα ερμηνεύει, είναι «άλλου παπά ευαγγέλιο».

Άλλη μια άστοχη κατηγορία εναντίον μου καταρρίπτεται. Ο Μαυρομάγουλος με κατηγορεί ότι ΠΟΝΗΡΑ πρόσθεσα το οριστικό άρθρο «η» στην φράση «πάσα γραφή Θεόπνευστος» για να κάνω (!!!) το κείμενο να λέει ότι «όλη η Γραφή είναι Θεόπνευστος…». Δεν είναι όμως έτσι. Αυτό το εδάφιο το γράφει ο Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Βάμβας. Επειδή όμως ο Αρχιμανδρίτης αυτός, ακόμα και μετά τον θάνατό του παραμένει… αιρετικός για τους Ορθοδόξους (δεν ξέρω αν για όλους), ας τον «απορρίψουμε» παρέα. Υπάρχει άραγε κάποιος ορθόδοξος αναγνωρισμένος ως μη αιρετικός και αποδεκτός από την Εκκλησία του; Έναν τέτοιον θα επικαλεστώ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ λέγεται, ήταν επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεολόγος. Στο συγκεκριμένο εδάφιο (Β’ Τιμόθεον: γ’ 16), εκεί που ο Μαυρομάγουλος με κατηγορεί ότι «προσθέτω λόγια», ερμηνεύει ο Τρεμπέλας το «Πάσα γραφή Θεόπνευστος» ως εξής:

 • «Όλη η Γραφή έχει εμπνευσθή από τον Θεό και έχει συγγραφή υπό τον άμεσον φωτισμόν και την καθοδηγίαν του Αγίου Πνεύματος». (Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ, Αδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ»).

Επίσης και η Μετάφραση της Αγίας Γραφής στην δημοτική από την Βιβλική Εταιρία, το εν λόγω εδάφιο το μεταφράζει ως εξής:

 • «Ότι βρίσκεται στην Γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού…».

Και για να μη πέσει και πάλι ο Μαυρομάγουλος στην ανόητη βιασύνη του να μου απαντήσει, του λέω ότι η μετάφραση αυτή έχει την έγκριση της Εκκλησίας και των Πατριαρχείων.

«Πάσα Γραφή θεόπνευστος…».

Το «πάσα» ο Μαυρομάγουλος το ερμηνεύει ότι το «κάθε» γεγραμμένο είναι και Θεόπνευστο. Εάν είναι όμως Θεόπνευστο γιατί δεν συμπεριελήφθη στην Αγία Γραφή;

Η ανευθυνότητα του Μαυρομάγουλου συνεχίζεται γράφοντας στό άρθρο του:

 

 Σπορέας: “Και άλλη μαρτυρία –από τις τόσες που έχουμε- μας δίνει ο Λόγος του Θεού στις Παροιμίες λ’ 5-6: «Πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος· είναι ασπίς εις τους πεποιθότας επ’ αυτόν. Μη προσθέσης (σ. “Σπ”: όποιες παραδόσεις) εις τους λόγους αυτού· μήποτε σε εξελέγξη, και ευρεθής ψεύστης».”

ΟΟΔΕ: Αυτό κι αν είναι ΘΡΑΣΥΤΗΤΑ! Στο εδάφιο αυτό που λέει ότι δεν πρέπει να προσθέσει κανείς στον λόγο του Θεού, ο Σπορέας που θεωρεί αυτό το εδάφιο λόγο του Θεού, προσθέτει τη φράση: “όποιες παραδόσεις“!!! Και δεν ντρέπεται καθόλου!Ας υποστεί λοιπόν και την προειδοποίηση του εδαφίου για όσους προσθέσουν: “μήποτε σε εξελέγξη, και ευρεθής ψεύστης“.Ας τον ελέγξει λοιπόν η υπόλοιπη Αγία Γραφή γι’ αυτή του τη θρασύτητα, να προσθέτει φράσεις κατά την αίρεσή του στην Αγία Γραφή. Ας δούμε αν η Αγία Γραφή συμφωνεί με τη φράση που πρόσθεσε:Θεσσαλονικείς Β’ 2:15 “Λοιπόν, αδελφοί, μένετε σταθεροί, και κρατάτε τις παραδόσεις, που διδαχθήκατε, είτε με λόγο είτε με επιστολή μας“.Ο Σπορέας προσθέτει στους λόγους των Παροιμιών που μιλάνε για “λόγο” Θεού (και όχι για κείμενα), ότι δεν πρέπει να προσθέσουμε “όποιες παραδόσεις” στο γραπτό κείμενο της Αγίας Γραφής. Η ίδια η Αγία Γραφή όμως, τον ελέγχει και τον βγάζει ψεύτη! Γιατί η ίδια η Αγία Γραφή λέει, ότι εκτός από τις επιστολές (που είναι γραπτές), υπάρχει και η προφορική παράδοση, που πρέπει να την κρατούν οι Χριστιανοί. Αυτή την παράδοση που δεν κράτησε ο Προτεσταντισμός!

 

Οι «όποιες παραδόσεις» που «πρόσθεσα» στο παραπάνω εδάφιο (που ενώ εγώ το έχω σε παρένθεση ως σημείωση, ο Μαυρομάγουλος το βάζει σε εισαγωγικά παραποιώντας το), είναι δείγμα της καλογερικής κακοδοξίας. Η αναφορά όμως του Μαυρομάγουλου στο Β’ Θεσσαλονικείς 2: 15, για τις παραδόσεις, είναι όχι οι «όποιες παραδόσεις» που ανάφερα εγώ, αλλά οι παραδόσεις των Αποστόλων του Χριστού, γι’ αυτό και γράφει ο Παύλος «…κρατάτε τις παραδόσεις, που διδαχθήκατε, είτε με λόγο είτε με επιστολή μας». Δεν λέει αυτές που ΘΑ διδαχτείται, αλλά αυτές που ΔΙΔΑΧΤΗΚΑΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ, την εποχή εκείνη. Άρα η παράδοση των Αποστόλων είναι σύμφωνη με την διδασκαλία της Γραφής και σ’ αυτό είναι που πιστεύει ο «Σπορέας» (όπως και το δήλωσα εξ’ αρχής), αλλά (θέλω να πιστεύω ότι) και κάθε σώφρων Χριστιανός. ΟΧΙ όμως ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΠΑΔΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΧΑΛΙΝΩΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. Μέχρι στιγμής είναι αποδεδειγμένο ότι, η τυφλότητα του Μαυρομάγουλου δεν τον αφήνει να ξεχωρίσει την Αποστολική από την Εκκλησιαστική Παράδοση, και την σμίγει βαπτίζοντας την ως «Ιερά Παράδοση».

Ανάφερα στο άρθρο μου ότι, άλλη μια απόδειξη της Θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής είναι και η αλλαγή της ζωής των ανθρώπων που την μελετάνε. Ο Μαυρομάγουλος έγραψε:

 

 ΟΟΔΕ: Εμείς τις εξωγραφικές αποδείξεις της Θεοπνευστίας τις γνωρίζουμε! Από τον Σπορέα ζητήσαμε Αγιογραφικές αποδείξεις! Αλλά μας λέει οτιδήποτε άλλο, εκτός από αυτό που του ζητήσαμε!

 

Αφού γνωρίζει ο Μαυρομάγουλος τις ΕΞΩΓΡΑΦΙΚΕΣ αποδείξεις της Θεοπνευστίας της Βίβλου, γιατί άραγε ζητάει και ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ αποδείξεις μέσα από την Βίβλο; Σίγουρα θέλει να υποστηρίξει την «Μαυρομαγούλεια θεωρία» ότι, εξωγραφικά πιστεύουμε την Θεοπνευστία της Γραφής, αλλά μέσα από την Γραφή είναι που την αμφισβητούμε. Δεν τον ενδιαφέρει, αυτό που εξωγραφικά πιστεύει, αν είναι γραμμένο ή όχι, ενώ κόπτεται για να το δει γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτό δείχνει την πολεμική εμπάθεια του για τον Λόγο του Θεού, γι’ αυτό εξ’ άλλου και κατατάσσει την Αγία Γραφή ως κατώτερη της Εκκλησιαστικής Παράδοσης (όχι της Αποστολικής, διότι αυτή δεν έμαθε ακόμα ο Μαυρομάγουλος να την ξεχωρίζει).

Όσον αφορά τα Απόκρυφα βιβλία που ο Μαυρομάγουλος τα θεωρεί Θεόπνευστα (μέρος της ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ), μας γράφει και τα παρακάτω:

 

ΟΟΔΕ: Το ότι αναφέρει ο Σπορέας το βιβλίο της Σοφίας Σειράχ μεταξύ των αποκρύφων, δείχνει πόσο άσχετος είναι από Αγία Γραφή! Γιατί αν είχε στοιχειώδη γνώση Αγίας Γραφής, πέραν από τις ανοησίες του Προτεσταντισμού, θα γνώριζε ότι το βιβλίο αυτό το οποίο ο ίδιος κατονομάζει “απόκρυφο”, τη Σοφία Σειράχ, τη χρησιμοποιούσαν οι Απόστολοι ως κανονικό βιβλίο της Αγίας Γραφής! Δεν θα επεκταθούμε εδώ περισσότερο σε αυτό, γιατί το έχουμε αποδείξει σε προηγούμενο άρθρο μας, και όποιος θέλει, στον παρόντα δεσμό, μπορεί να δει την ανάλυση, καθώς και παραδείγματα παράθεσης των Αποστόλων στην Καινή Διαθήκη, από βιβλία της Αγίας Γραφής, τα οποία ο Προτεστάντης Σπορέας, βλασφημεί ως απόκρυφα!

 

Άφησα επίτηδες τον δεσμό που ο Μαυρομάγουλος μας παραπέμπει, για να δεις «ιδίοις όμμασι» φίλε αναγνώστη αν οι Απόστολοι πράγματι χρησιμοποιούσαν απόκρυφα βιβλία στην διδασκαλία τους. Κάνε τον κόπο και διάβασε τον ισχυρισμό του Μαυρομάγουλου από τον δεσμό που μας δίνει και βγάλε το συμπέρασμα σου. Για να μη ψάχνεις στην παραπομπή, σου λέμε ότι το σημείο που «ενδιαφέρει» θα το βρεις κάτω από τον τίτλο: “Έμμεσες αναφορές της Κ. Διαθήκης στα Δευτεροκανονικά”. Μόνο που εκεί θα διαβάσεις αοριστολογίες και νομιζόμενες πιθανότητες, και όχι σωστή παραπομπή με τα ίδια λόγια των Αποστόλων στα απόκρυφα βιβλία. Πριν όμως από αυτή την αναφορά, ο συγγραφέας του άρθρου “προετοιμάζει” τον αναγνώστη γράφοντας ότι, εφ’ όσον η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρεται σε κάποια κανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται επακριβώς και στα άλλα βιβλία, και συμπεραίνει… γρ’αφοντας:

 • Οπότε η μη άμεση παράθεσή τους, δεν αποδεικνύει τον αποκλεισμό τους από τον κανόνα της πρώτης Εκκλησίας”.

ΤΟ «ΣΚΕΠΤΙΚΟ» ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΓΟΥΛΟΥ

Ο Νικόλαος Μαυρομάγουλος γνώρισε μέσα στην φυλακή, που ήταν έγκλειστος ως Μάρτυρας του Ιεχωβά, διότι δεν υπηρετούν τον στρατό, κάποιον με το όνομα Αγαπητό Ματσαγκούρα. Πληροφορίες μου λένε ότι «απεδήμησεν εις Κύριον» (ποιος ξέρει, αν εις Κύριον!). Ο Μαυρομάγουλος τον ακολούθησε τυφλά και αφού «έφαγε τα μούτρα του» στην πλάνη και στην ταλαιπωρία, (γι’ αυτό οδύρεται αποκαλώντας «μίασμα» τους μη Ορθόδοξους) όπως μου είπε και ένας κοινός γνωστός μας, τώρα εκδικείται αυτό που έπαθε από του Μάρτυρες του Ιεχωβά αλλά δυστυχώς αυτό το κάνει ενάντια στην αλήθεια του Ευαγγελίου μόνο και μόνο για να βγάλει το άχτι του νομίζοντας ότι έτσι θα ελευθερωθεί από την σκιά του παρελθόντος.

Το φαρμάκι που φωλιάζει μέσα του, δεν τον αφήνει να δει την αλήθεια κατάματα για να μπορεί να ξεχωρίσει το αυθεντικό από το κίβδηλο, να ξεχωρίσει την ΑΛΗΘΕΙΑ από το ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟ ΨΕΥΔΟΣ, και βάλθηκε να «αποδείξει» ότι οι Προτεστάντες (που τόσο μισεί και πολεμάει) είναι όλοι τους «σατανοκινούμενοι» διότι ο Μαυρομάγουλος στα ασταθή και χολωμένα άρθρα του, αποκαλεί όλους -ανεξαιρέτως- τους Προτεστάντες, Χριστιανομάχους και υπηρέτες του διαβόλου(!!!), ενώ ο ίδιος αυτοαποκαλείται… «χριστιανός» (sic).

Όταν «πατήσεις όμως τον κάλο» του Μαυρομάγουλου, τότε μόνο καταλαβαίνεις εκτός από τον «χριστιανισμό» του, και την ψυχοσύνθεση του. Αυτό έκανε και ο «Σπορέας», διότι θα πρέπει κάποτε να σταματήσει αυτός ο κατήφορος που ακολουθεί ο Μαυρομάγουλος συμπαρασύροντας και πολλούς άλλους μαζί του αφού είναι αναγνώστες των «άρθρων» του.

 

Δείτε πως αντέδρασε ο Μαυρομάγουλος στον «Σπορέα» με το e-mail που του έστειλα:

 • Το e-mail του “Σπορέα” προς τον Ν. Μαυρομάγουλο,

Sent: Saturday, September 22, 2007 9:42 AM
To: oodegr@yahoogroups.com
Subject: Ereuna tou Sporea

Αγαπητέ Ν. Μαυρομάγουλε,

διάβασα τα σχόλια σου για το άρθρο μου για την ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ και σε πληροφορώ ότι θα λάβεις την απάντηση μου στον καιρό της. Υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα σε βάθος για το περιβόητο έγγραφο περί ΜΝΗΣΤΕΙΑΣ, αλλά και έρευνα για την πορεία σου που ίσως αποκρύπτεις σκόπιμα. Έρευνα προς πάσαν κατεύθυνση, είτε Ελλάδα λέγεται αυτή, είτε Κύπρος, είτε Αφρική, κλπ. Ξέρεις τι εννοώ. Εύχομαι το όνομα που ερευνώ να είναι απλή συνωνυμία με το δικό σου διότι αν και αντιπαρατιθέμεθα δεν θα ήθελα να σε βάλω σε τόσο δύσκολη θέση. Ενημέρωσα εσένα πρώτα χωρίς να βάλω ανακοίνωση στον ΣΠΟΡΕΑ, διότι θα τα πούμε εκεί σύντομα. Έκανες λάθος να παίξεις -όχι με τον Σπορέα-, αλλά με τον ίδιο τον Θεό, που δυστυχώς βλασφημείς εκούσια ή ακούσια. Εύχομαι να ισχύει το δεύτερο.

Είμαι γνώστης για την δυνατότητα σου να χρησιμοποιήσεις το e-mail μου αυτό με τον συνήθη παραπλανητικό σου τρόπο. Γι’ αυτό εξ άλλου σου το στέλνω. Κάποτε μίλησες για “παγίδα” που μου έστησες, πρόσεξε όμως ποιος θα πέσει μέσα. Τα λέμε σύντομα και πάλι με περισσότερα. Μη ξεχνάς ότι και δημοσιογραφικά έχω τον τρόπο μου.

Εν Χριστώ

Γιώργος Οικονομίδης

www.sporeas.gr

 

 • Η απάντηση που πήρα από τον Μαυρομάγουλο είναι η ακόλουθη:

Date: 23/09/2007 12:58:32 AM

Αγαπητέ κύριε Οικονομίδη

Όπως ενημερώσαμε μέσω της ιστοσελίδας μας, σταματήσαμε πλέον να ασχολούμαστε μαζί σου. Μπορείς λοιπόν να βράσεις μόνος σου στο ζουμί σου, και να κάνεις όσες έρευνες θέλεις, για ό,τι θέλεις. Εμείς θα σε αγνοήσουμε ακόμα και στα μηνύματα που μας στέλνεις.

Εμείς έχουμε επιχειρήματα για τη Χριστιανική μας πίστη, και με αυτά θα ασχοληθούμε. Εάν δούμε ότι κάτι από τις συκοφαντίες που δημοσιεύεις μπορεί να απαντηθεί ως χρήσιμο ή ενδιαφέρον άρθρο, θα το απαντήσουμε, είτε σου αρέσει, είτε όχι, και είτε σκας, είτε όχι.

Όσο για τη λασπολογία που διαδίδεις εναντίον μου, φυσικά δεν με απασχολεί καθόλου. Λαγός τη φτέρη έτριβε, κακό της κεφαλής του…

Ο Θεός να σε φωτίσει!

Με αγάπη

Νίκος Μαυρομάγουλος.

Υ.Γ. Σε παρακαλώ, μην αποκαλύψεις δημόσια τη σχέση μου με την Αφρικανική μαφία του Ζαϊρ, γιατί θα πεθάνω από τη στεναχώρια μου! Ούτε να πεις πουθενά ότι ο Νέλσων Μαντέλα είναι εγγονός μου! Γιατί θα αποκαλυφθεί ο 25ος γάμος μου με τη βασίλισα του Σεβά. Και προπαντός, (πρόσεχε!) προπαντώς μην αποκαλύψεις σε καμία περίπτωση τη συμμορία ουραγκοτάγκων που οργάνωσα, η οποία έκλεβε μπανάνες από τους χιμπατζήδες! Γιατί θα στείλω μία μαϊμού να σε γαργαλήσει!

 

 • Μετά από αυτό τό παραλήρημα του Μαυρομάγουλου, του έγραψα και πάλι:

Τελικά καλά μου έλεγαν ότι είσαι διχασμένη προσωπικότητα. Τώρα το αντιλαμβάνομαι. Θα υπάρχει συνέχεια όμως, να είσαι σίγουρος γι’ αυτό.

Με αγάπη

Σπορέας

 

Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η διχασμένη προσωπικότητα του Ν. Μαυρομάγουλου μετά από τα όσα διαβάσαμε μέσα από τις απαντήσεις του στον «Σπορέα» αλλά και από τα ειρωνικά του χλευάσματα που διαβάσαμε παραπάνω.

Ο κάθε «μέγας διδάσκαλος» που βάλθηκε να διαφωτίσει την ανθρωπότητα, ας κοιτάξει πρώτα γύρω του, αλλά και τα του οίκου του, και μετά ας δει και λίγο παραπέρα. Όταν, για παράδειγμα, ο διχασμός (περί πίστεως) βρίσκεται μέσα στο ίδιο του το σπίτι, στην ίδια του την οικογένεια, ας αφήσει παραπέρα την κρίση του για την «Προτεσταντική διάσπαση» και ας κοιτάξει να ευαγγελίσει τον οίκο του και να καταφέρει να γίνει πιστευτός πρώτα στους οικείους του βάζοντας στην σειρά τα οικογενειακά του, «διότι εάν τις δεν εξεύρη να κυβερνά τον εαυτού οίκον, πως θέλει επιμεληθή την εκκλησίαν του Θεού;» μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του Α’ Τιμόθεον: γ’ 5. Και ας μη ισχυριστεί αυτός ο «κάθε», ότι αυτό ο Παύλος το λέει μόνο για τους επισκόπους, διότι θα είναι τελείως άστοχος. Όποιος λοιπόν (αυτο)θεωρείται “Μέγας Διδάσκαλος” ας σχολιάσει και αυτό που έγραψα…

 

Επίλογος

Πάντως, δύο φορές άπλωσα το φιλικό μου χέρι, προτείνοντας στον Μαυρομάγουλο αντί των αντιπαραθέσεων μας, να ασχοληθούμε με θέματα Βιβλικά που οικοδομούν και… διαβάζονται. Αντ’ αυτού όμως, ο Μαυρομάγουλος αντί να πάρει το χέρι μου για συμφιλίωση, συνεχίζει να το δαγκώνει με λύσσα. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ.

Γιώργος Οικονομίδης
“sporeas.gr”
01/10/2007

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο “Σπορέας” συνεχίζει την έρευνα του για την περιβόητη εγκύκλιο του Συνοδικού Δικαστηρίου περί καθαιρέσεως Χαραλαμπάκη λόγω μνηστείας, όπως ισχυρίζονται το δίδυμο Αλεβιζόπουλος – Μαυρομάγουλος, και θα επανέλθω σύντομα κλείνοντας επιτέλους την αντιπαράθεση αυτή καταντροπιάζοντας τον Μαυρομάγουλο (ως ψεύτη και λασπολόγο) και κατ’ επέκταση και τον παπά Αλεβιζόπουλο ομοίως. Πάντως, τέτοιο έγγραφο ξέρει πολύ καλά ο Μαυρομάγουλος ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, αλλά ψευδόμενος ότι δήθεν το γνωρίζει, επικαλείται μαρτυρίες άλλου, που λέει ότι… “κάπου το είδα”, “αν θυμάμαι γράφει και αυτό”, “μάλλον…” κ.λ.π

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.