ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ– mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Ακούστε τις Πράξεις τών Αποστόλων.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

 

Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY.

Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού υπάρχει στό κέντρο τού Player.

Ο πρώτος αριθμός αντιστοιχεί στό βιβλίο, ακολουθεί τό όνομα τού βιβλίου καί τέλος ό αριθμός τού κεφαλαίου.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Εάν υπάρχει πρόβλημα μέ τόν παραπάνω Player
χρησιμοποιήστε τόν παρακάτω επιλέγοντας κεφάλαιο.
 
κεφάλαιο 1/α[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-01.mp3] κεφάλαιο 2/β[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-03.mp3] κεφάλαιο 4/δ[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-05.mp3] κεφάλαιο 6/ς[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-07.mp3] κεφάλαιο 8/η[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-09.mp3] κεφάλαιο 10/ι[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-11.mp3] κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-13.mp3] κεφάλαιο 14/ιδ[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-14.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-15.mp3] κεφάλαιο 16/ις[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-16.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-17.mp3] κεφάλαιο 18/ιη[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-18.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-19.mp3] κεφάλαιο 20/κ[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-20.mp3]
κεφάλαιο 21/κα[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-21.mp3] κεφάλαιο 22/κβ[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-22.mp3]
κεφάλαιο 23/κγ[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-23.mp3] κεφάλαιο 24/κδ[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-24.mp3]
κεφάλαιο 25/κε[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-25.mp3] κεφάλαιο 26/κς[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-26.mp3]
κεφάλαιο 27/κζ[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-27.mp3] κεφάλαιο 28/κη[audio:http://sporeas.com/audio/44-Acts-28.mp3]

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ