Τί σημαίνει Βάπτισμα υπέρ τών νεκρών που ο Απόστολος Παύλος αναφέρει;

Ερωτήσεις αναγνωστών και οι απαντήσεις μας.

 

NAME: ΧΡΗΣΤΟΣ

COUNTRY: ΕΛΛΑΔΑ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΠΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ, ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγαπητέ Χρήστο,

το εν λόγω εδάφιο έχει ώς εξής:

«επεί τί ποιήσουσιν οι βαπτισόμενοι υπέρ των νεκρών; εί όλως νεκροί ούκ εγείρονται, τί και βαπτίζονται υπέρ αυτών;» (Α’ Κορινθίους: ιε’ 29 – αρχαίο κείμενο-).

Βάπτισμα Χριστιανών στόν ποταμό Mississippi πρίν από 80 χρόνια

Ο Απ. Παύλος επαναλαμβάνει την έννοια των λεγομένων του που έγραψε στην Ρωμαίους επιστολή του, ότι το βάπτισμα είναι προτύπωση του θανάτου και της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λέγοντας:

«Συνετάφημεν λοιπόν μετ’ αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν» (Ρωμαίους: ς’ 4),

καθώς και:

«συνταφέντες μετ’ αυτού εν τω βαπτίσματι, διά του οποίου και συνανέστητε διά της πίστεως της ενεργείας του Θεού, όστις ανέστησεν αυτόν εκ των νεκρών» (Κολοσσαείς: β’ 12).

Έτσι λοιπόν, ο Παύλος σε απάντηση του, στο ερώτημα των Κορινθίων, πώς άραγε γίνεται η ανάσταση των νεκρών, τους απαντάει με τα λόγια: «… τί ποιήσουσιν οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών;”.

Το ότι υπάρχει άγνοια σε κάποιους μέχρι και σήμερα για το εν λόγω εδάφιο, δέν μας παραξενεύει, διότι και στον αρχαίο κόσμο υπήρχε η ίδια άγνοια (παρερμηνεία) των λόγων του Παύλου, όπου κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα ο αιρετικός Μαρκίωνας με τους οπαδούς του πίστευαν ότι το «βάπτισμα υπέρ των νεκρών» ήταν ένα αντιπροσωπευτικό βάπτισμα για κάποιον νεοκατήχητο Χριστιανό που πέθανε πρίν να προλάβει να βαπτισθεί. Έτσι λοιπόν, τοποθετούσαν κάποιον ζωντανό κάτω από το κρεβάτι του νεκρού και άρχιζαν έναν διάλογο μαζί του περί της πίστεως στον Χριστό και περί βαπτίσματος. Ο «αντιπρόσωπος» του νεκρού απαντούσε ότι δέχεται την διδασκαλία αυτή και έτσι βάπτιζαν αυτόν στην θέση του νεκρού, εκτελώντας –όπως τουλάχιστον ενόμιζαν- κατά γράμμα τα λόγια του Παύλου για το «βάπτισμα υπέρ των νεκρών». Κάτι τέτοιο όμως σίγουρα δέν έχει θέση στην Ορθή διδασκαλία του Κυρίου μας και κατά συνέπεια δέν αρμόζει σε Χριστιανούς να δέχονται την όποια παρερμηνεία των λεγομένων του Παύλου. Εξ’ άλλου, σύμφωνα και με τους ιστορικούς, έως και σήμερα υπάρχουν γύρω στις τριάντα ερμηνείες στα λόγια αυτά του Παύλου, όπου καμία εξ’ αυτών δέν ανταποκρίνεται στην Αλήθεια του Λόγου του Θεού.

Τέλος, η σωστή ερμηνεία που μπορούμε να αποδώσουμε στα επίμαχα εδάφια της Α’ Κορινθίους: ιε’ 29 επιστολής, είναι η εξής:

“Εάν κατ’ υπόθεσιν δέν υπάρχει ανάσταση νεκρών, αυτοί οι οποίοι βαπτίσθηκαν με την ελπίδα της αναστάσεως (δηλαδή υπέρ των νεκρών), τί θα πρέπει να κάνουν εφόσον «απατήθηκαν»;

Εάν υπάρχει φίλε Χρήστο Ανάσταση νεκρών (που υπάρχει) τότε το «Βάπτισμα υπέρ των νεκρών» είναι το βάπτισμα στην ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ και όχι για τους ίδιους τους νεκρούς.

 

Ευχαριστώ για την επικοινωνία.

Με αγάπη Χριστού
Γιώργος Οικονομίδης
sporeas.gr
 
Για περισσότερες Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Δείτε την Κατηγορία μας:
 
ΡΩΤΑΤΕ καί ΑΠΑΝΤΑΜΕ
 
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ