Ερωτήσεις αναγνωστών και οι απαντήσεις μας.

 
NAME: Λαζαρίδου Βίκυ

COUNTRY: Ελλάδα

 

Ερώτηση: Καλησπέρα σας κύριε Οικονομίδη. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την προσπάθεια που κάνετε για την επικράτηση της αλήθειας. Παρακαλώ έχω δύο Βιβλικές ερωτήσεις και συγκεκριμένα από την Γένεση. Να σας πω ότι η Γραφή μου είναι από την Ελληνική Βιβλική Εταιρία στην νέο Ελληνική γλώσσα.

 Ερωτήσεις:

1) Στη Γένεση κεφάλαιο 4 ο Ενώχ, Ιράδ και Μαθουσάλας αναφέρονται ως απόγονοι του Καιν (συνεύρεση Καιν και γυναίκας του), όμως στο κεφάλαιο 5 βλέπουμε ότι τα ίδια ονόματα παρουσιάζονται ως απόγονοι του Αδάμ, δηλαδή με την συνεύρεση Αδάμ και Εύας. Πως εξηγείτε αυτή την ομοιότητα; Μήπως είναι απλά συνωνυμία;

2) Στην Γένεση πάλι κεφάλαιο 6, αναφέρονται συνεύρεση γιων του Θεού με κόρες ανθρώπων, κάποιοι σαν γίγαντες. Παρακαλώ τι ήταν αυτοί οι γιοι Θεού;

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ο Θεός να σας δίδει την δύναμη να συνεχίζετε να λέτε την αλήθεια, διότι οι περισσότεροι Έλληνες χάνονται από το θρησκευτικό κατεστημένο που κατά την άποψη μου είναι εκτός του αγίου Ευαγγελίου.

Με αγάπη Χριστού,

Βίκυ Λαζαρίδου.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγαπητή Βίκυ,

Κατ’ αρχήν ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια στην προσπάθειά μας αυτή της διαφώτισης του ορθόδοξου λαού. Στα ερωτήματά σου η απάντηση είναι η εξής:

Τα ονόματα στην εποχή εκείνη ήσαν κοινά μεταξύ τους και το να δίνουν τέτοια ονόματα στους γιούς τους ήταν συνήθης τακτική. Αξίζει όμως να σημειώσουμε, ότι, σε κάθε μετάφραση της Βίβλου βλέπουμε και μια μικρή παραλλαγή των ονομάτων. Παράδειγμα: Ο Κάϊν εγέννησε τον Ενώχ και ο Ενώχ εγέννησε τον Ιράδ. Αυτό γράφει στην Γραφή της Βιβλικής εταιρίας που χρησιμοποιείς. Ο Νεόφυτος Βάμβας αναφέρει το ίδιο, δηλαδή τον Ιράδ ως γιό του Ενώχ. Το κείμενο των Εβδομήκοντα το όνομα Ιράδ το αναφέρει ως Γαϊδάδ «εγεννήθη δε τω Ενώχ Γαϊδάδ» (Γένεσις: δ’ 18). Τον γιό του Ιράδ ή αλλιώς Γαϊδάδ, η νεοελληνική Γραφή τον ονομάζει Μεχουϊαήλ και τον γιό αυτού Μαθουσάλα, ενώ το κείμενο τον Μεχουϊαήλ τον ονομάζει Μαλελεήλ ο οποίος απέκτησε τον Μαθουσάλα. Απεναντίας, ο Βάμβας αναφέρει ότι, ο Μεχουϊαήλ εγέννησε τον Μεθουσαήλ και όχι Μαθουσάλα.

Καταλαβαίνω ότι έτσι δημιουργείται κάποιο «πρόβλημα» όμως δεν είναι σοβαρό ώστε να υπάρχει αντίθεση στην Αγία Γραφή, αλλά δημιουργεί κάποια δυσανασχέτηση και μπερδεύει τον αναγνώστη, όπως συνέβη και στη δική σου περίπτωση αγαπητή Βίκυ. Γι’ αυτό τονίζω τακτικά, ότι, η σωστότερη μελέτη της Βίβλου είναι από το αρχαίο κείμενο και όχι από τις μεταφράσεις.

Εμβαθύνοντας περισσότερο στο θέμα μας, πρέπει να σου διευκρινίσω ότι, ο Ενώχ, γιός και απόγονος του Κάϊν, όπως τον αναφέρεις στο Γένεσις: κεφ. 4, εγέννησε τον Ιράδ, ενώ ο Ενώχ του κεφαλαίου 5 εγέννησε τον Μαθουσάλα και αυτός τον Λάμεχ. Ο Λάμεχ του κεφαλαίου 4 εγέννησε από την μια γυναίκα του τον Ιαβάλ και με την άλλη του γυναίκα τον Θουβάλ-κάϊν. Ο Λάμεχ του κεφαλαίου 5, εγέννησε τον Νώε. Άρα, τα πρόσωπα του κεφαλαίου 5 είναι διαφορετικά του κεφαλαίου 4 άσχετα εάν τα ονόματα είναι σχεδόν τα ίδια.

Θα μπορούσα να σου το έγραφα απλά και με δυό λόγια, όμως θεώρησα καλό να εμβαθύνω κάπως για να γίνει ποιο κατανοητό, ότι, το αρχαίο κείμενο της Βίβλου είναι και το ποιο έγκυρο για την σωστή μελέτη.

Όσον αφορά την δεύτερη ερώτηση σου αγαπητή Βίκυ, περί των «υιών του Θεού», αυτοί ήσαν άγγελοι του Θεού, οι ξεπεσμένοι άγγελοι. Αυτοί –«οι υιοί του Θεού»- βλέποντας τις θυγατέρες των ανθρώπων ότι ήσαν όμορφες, πήραν κάποιες για γυναίκες τους οι οποίες ετεκνοποίησαν τους γίγαντες. Εάν υπάρχει απορία πώς οι άγγελοι (τότε) τεκνοποιούσαν με ανθρώπους, λέω ότι με τον ίδιο τρόπο που έτρωγαν και έπιναν οι άγγελοι γήινη τροφή (Γένεσις: κεφ. ιη’, οι άγγελοι και ο Αβραάμ) έτσι έγινε και η σαρκική επαφή. Την πράξη τους αυτή όμως οι άγγελοι την «πλήρωσαν ακριβά».

Ο Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του Β’ 4, γράφει:

«Διότι εάν ο Θεός δεν εφείσθη αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψας αυτούς εις τον τάρταρον δεδεμένους με αλύσεις σκότους, παρέδωκε διά να φυλάττωνται εις κρίσιν…»,

ενώ ο Ιούδας στην ομώνυμη επιστολή του, εδάφια 6-7, γράφει:

«και αγγέλους οίτινες δεν εφύλαξαν την εαυτών αξίαν, αλλά κατέλιπον το ίδιον αυτών κατοικητήριον, εφύλαξε με παντοτεινά δεσμά υποκάτω του σκότους, δια την κρίσιν της μεγάλης ημέρας, καθώς τα Σόδομα και τα Γόμορρα, και αι πέριξ αυτών πόλεις, εις την πορνείαν παραδοθείσαι κατά τον όμοιον με τούτους τρόπον, (δηλαδή των αγγέλων) και ακολουθούσαι οπίσω άλλης σαρκός, πρόκεινται παράδειγμα τιμωρούμεναι με το αιώνιον πυρ».

Για τους «υιούς του Θεού» ότι πρόκειται για αγγέλους το βλέπουμε και στο βιβλίο του Ιώβ, όπου διαβάζουμε!

«Ημέραν δε τινά ήλθον οι υιοί του Θεού διά να παρασταθώσιν ενώπιον του Κυρίου, και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς» (κεφ. α’),

καθώς επίσης και στο κεφ. λη’ 7 που μιλάει ο Θεός στον Ιώβ λέγοντας μεταξύ άλλων:

«ότε τα άστρα της αυγής έψαλλον ομού και πάντες οι υιοί του Θεού ηλάλαζον;».

Διάβασε εάν θέλεις τα πρώτα αυτά εδάφια.

 

Ευχαριστώ για την επικοινωνία.

Με αγάπη Χριστού
Γιώργος Οικονομίδης
sporeas.gr
 
 
Δείτε επίσης τό άρθρο
Τα πνεύματα στην φυλακή
 
Για περισσότερες Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Δείτε την Κατηγορία μας:
 
ΡΩΤΑΤΕ καί ΑΠΑΝΤΑΜΕ
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Από Γιώργος Οικονομίδης

Γεννημένος τό 1960, ο Γιώργος Οικονομίδης ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες ώς πρός τό ζήν. Τό έτος 1988 ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, μπήκε πλέον στην ζωή του και -συγκρίνοντας την Αγία Γραφή με την θρησκεία- του ετέθη στην ψυχή του τό μεγαλύτερο ερώτημα... "ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ"; και έκτοτε, εφόσον επέλεξε τόν Χριστό, παρέδωσε την καρδιά του στόν Κύριο και Σωτήρα του Ιησού Χριστό, όπου και Τόν υπηρετεί από τότε με ποικίλους τρόπους, όπως: Αρθρογράφος σε εφημερίδες με δική του μόνιμη στήλη και, εκφωνητής επί τριετία σε Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του εξωτερικού (στην Ελληνική γλώσσα), όπου συνεχίζει επί σειρά ετών την διακονία του στό διαδίκτυο με την Χριστιανική Ιστοσελίδα του "sporeas.gr", καταναλώνοντας με αγάπη την ζωή και τόν χρόνο του στό έργο αυτό. Για 15 περίπου έτη εργαζόταν την επιχείρηση του στό εξωτερικό, όπου με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού την ξεκίνησε από τό "μηδέν". Τό έργο του Θεού συνεχίζεται ανά τόν κόσμο και ο Γιώργος Οικονομίδης καταναλώνεται στό να συμβάλει στό οικοδόμημα αυτό ανάμεσα στους Έλληνες συμπατριώτες του και όχι μόνον, παρουσιάζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου ενάντια στό ιερατικό κατεστημένο που αρέσκεται στό καλλιεργημένο ψεύδος.