ΩΣΗΕ – mp3

Ακούστε το βιβλίο του Ωσηέ.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

  

κεφάλαιο 1/α

[audio:http://sporeas.com/audio/28-Hosea-01.mp3]
κεφάλαιο 2/β

[audio:http://sporeas.com/audio/28-Hosea-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ

[audio:http://sporeas.com/audio/28-Hosea-03.mp3]
κεφάλαιο 4/δ

[audio:http://sporeas.com/audio/28-Hosea-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε

[audio:http://sporeas.com/audio/28-Hosea-05.mp3]
κεφάλαιο 6/ς

[audio:http://sporeas.com/audio/28-Hosea-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ

[audio:http://sporeas.com/audio/28-Hosea-07.mp3]
κεφάλαιο 8/η

[audio:http://sporeas.com/audio/28-Hosea-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ

[audio:http://sporeas.com/audio/28-Hosea-09.mp3]
κεφάλαιο 10/ι

[audio:http://sporeas.com/audio/28-Hosea-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια

[audio:http://sporeas.com/audio/28-Hosea-11.mp3]
κεφάλαιο 12/ιβ

[audio:http://sporeas.com/audio/28-Hosea-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ

[audio:http://sporeas.com/audio/28-Hosea-13.mp3]
κεφάλαιο 14/ιδ

[audio:http://sporeas.com/audio/28-Hosea-14.mp3]

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ