1 ΣΑΜΟΥΗΛ – mp3

Ακούστε το βιβλίο 1 Σαμουήλ.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

 

κεφάλαιο 1/α

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-01.mp3]
κεφάλαιο 2/β

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-03.mp3]
κεφάλαιο 4/δ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-05.mp3]
κεφάλαιο 6/ς

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-07.mp3]
κεφάλαιο 8/η

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-09.mp3]
κεφάλαιο 10/ι

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-11.mp3]
κεφάλαιο 12/ιβ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-13.mp3]
κεφάλαιο 14/ιδ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-14.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-15.mp3]
κεφάλαιο 16/ις

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-16.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-17.mp3]
κεφάλαιο 18/ιη

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-18.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-19.mp3]
κεφάλαιο 20/κ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-20.mp3]
κεφάλαιο 21/κα

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-21.mp3]
κεφάλαιο 22/κβ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-22.mp3]
κεφάλαιο 23/κγ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-23.mp3]
κεφάλαιο 24/κδ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-24.mp3]
κεφάλαιο 25/κε

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-25.mp3]
κεφάλαιο 26/κς

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-26.mp3]
κεφάλαιο 27/κζ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-27.mp3]
κεφάλαιο 28/κη

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-28.mp3]
κεφάλαιο 29/κθ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-29.mp3]
κεφάλαιο 30/λ

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-30.mp3]
κεφάλαιο 31/λα

 

[audio:http://sporeas.com/audio/09-I-Samuel-31.mp3]
 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ