2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ – mp3

 

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Ακούστε την 2η επιστολή πρός Κορινθίους.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.
 

Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY.

Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού υπάρχει στό κέντρο τού Player.

Ο πρώτος αριθμός αντιστοιχεί στό βιβλίο, ακολουθεί τό όνομα τού βιβλίου καί τέλος ό αριθμός τού κεφαλαίου.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Εάν υπάρχει πρόβλημα μέ τόν παραπάνω Player χρησιμοποιήστε τόν παρακάτω επιλέγοντας κεφάλαιο.

 
2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, κεφάλαιο 1/α[audio:http://sporeas.com/audio/47-II-Corinthians-01.mp3] 2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, κεφάλαιο 2/β[audio:http://sporeas.com/audio/47-II-Corinthians-02.mp3]
2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, κεφάλαιο 3/γ[audio:http://sporeas.com/audio/47-II-Corinthians-03.mp3] 2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, κεφάλαιο 4/δ[audio:http://sporeas.com/audio/47-II-Corinthians-04.mp3]
2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, κεφάλαιο 5/ε[audio:http://sporeas.com/audio/47-II-Corinthians-05.mp3] 2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, κεφάλαιο 6/ς[audio:http://sporeas.com/audio/47-II-Corinthians-06.mp3]
2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://sporeas.com/audio/47-II-Corinthians-07.mp3] 2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, κεφάλαιο 8/η[audio:http://sporeas.com/audio/47-II-Corinthians-08.mp3]
2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, κεφάλαιο 9/θ[audio:http://sporeas.com/audio/47-II-Corinthians-09.mp3] 2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, κεφάλαιο 10/ι[audio:http://sporeas.com/audio/47-II-Corinthians-10.mp3]
2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, κεφάλαιο 11/ια[audio:http://sporeas.com/audio/47-II-Corinthians-11.mp3] 2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://sporeas.com/audio/47-II-Corinthians-12.mp3]
2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, κεφάλαιο 13/ιγ[audio:http://sporeas.com/audio/47-II-Corinthians-13.mp3]  

 

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ