2 ΣΑΜΟΥΗΛ – mp3

Ακούστε το βιβλίο 2 Σαμουήλ.

Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής.

 

κεφάλαιο 1/α[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-01.mp3] κεφάλαιο 2/β[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-02.mp3]
κεφάλαιο 3/γ[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-03.mp3] κεφάλαιο 4/δ[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-04.mp3]
κεφάλαιο 5/ε[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-05.mp3] κεφάλαιο 6/ς[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-06.mp3]
κεφάλαιο 7/ζ[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-07.mp3] κεφάλαιο 8/η[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-08.mp3]
κεφάλαιο 9/θ[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-09.mp3] κεφάλαιο 10/ι[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-10.mp3]
κεφάλαιο 11/ια[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-11.mp3] κεφάλαιο 12/ιβ[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-12.mp3]
κεφάλαιο 13/ιγ[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-13.mp3] κεφάλαιο 14/ιδ[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-14.mp3]
κεφάλαιο 15/ιε[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-15.mp3] κεφάλαιο 16/ις[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-16.mp3]
κεφάλαιο 17/ιζ[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-17.mp3] κεφάλαιο 18/ιη[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-18.mp3]
κεφάλαιο 19/ιθ[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-19.mp3] κεφάλαιο 20/κ[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-20.mp3]
κεφάλαιο 21/κα[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-21.mp3] κεφάλαιο 22/κβ[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-22.mp3]
κεφάλαιο 23/κγ[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-23.mp3] κεφάλαιο 24/κδ[audio:http://sporeas.com/audio/10-II-Samuel-24.mp3]

ΑΚΟΥΣΤΕ:

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ