Κατηγορία: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ mp3

Η Καινή Διαθήκη εκφωνημένη από τόν συνεργάτη μας Γιάννη Μπαλταζή

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ – mp3

  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε την επιστολή πρός Φιλιππησίους. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού…

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε την επιστολή πρός Κολοσσαείς. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού υπάρχει…

1η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε την 1η επιστολή πρός Θεσσαλονικείς. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού…

2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ – mp3

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ακούστε την 2η επιστολή πρός Θεσσαλονικείς. Εκφώνηση Γιάννης Μπαλτατζής. Για νά ακούσετε ολόκληρο τό βιβλίο απλά πατήστε PLAY. Γιά κεφάλαιο τής αρεσκείας σας επιλέξτε από τό κατάλογο πού…